Economie groeit in DNB-raming met 1,6 procent, vooral dankzij het binnenland

Goederen en diensten die aan het buitenland worden geleverd, worden de komende jaren minder belangrijk voor de Nederlandse economie.

De Nederlandsche Bank in Amsterdam.
De Nederlandsche Bank in Amsterdam. Foto Bas Czerwinski/ANP

De Nederlandse economie groeit dit jaar met 1,6 procent, en in 2020 met 1,5 procent. Dat voorspelt De Nederlandsche Bank (DNB) dinsdag in haar halfjaarlijkse Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten. De groei komt volgens DNB na een bovengemiddeld vruchtbaar jaar (2018) uit op een normaal niveau. Wel houdt DNB er rekening mee dat de huizenmarkt het slechter kan doen dan geraamd. Dat kan de groeiverwachting nog negatief beïnvloeden.

De verwachting van DNB komt in grote lijnen overeen met de belangrijke economische ramingen van het Centraal Planbureau, dat voor zowel dit jaar als komend jaar uitgaat van 1,5 procent groei. De afgelopen twee jaar was de groei van het bruto binnenlands product (bbp) uitzonderlijk hoog met respectievelijk 2,9 en 2,5 procent.

Hoewel de groei teruggelopen is, komt hij nog steeds dicht in de buurt van de zogenoemde potentiële groei, die de normale ‘kruissnelheid’ van de economie aanduidt. DNB verwacht (net als het CBP eerder) een groei met „normale waarden” voor economisch goede tijden. De werkloosheid ligt laag, op 3,3 procent. Werkgevers zullen in toenemende mate moeite hebben om werknemers te vinden. Dat heeft ook tot gevolg dat het aantal flexcontracten voor het eerst in negen jaar daalt, en meer (jonge) mensen een vast contract krijgen.

Binnenlandse bestedingen

De komende jaren komt de groei van de economie ergens anders vandaan dan in de afgelopen jaren. In 2017 en 2018 was de helft van de groei nog toe te schrijven aan de uitvoer van goederen en diensten uit Nederland. Komend jaar gaat het met 0,2 procentpunt nog maar om een achtste.

Binnenlandse bestedingen zijn belangrijker geworden. Met name uitgaven van huishoudens en investeringen van de overheid. Het is volgens DNB onwaarschijnlijk dat de handel met het buitenland de komende tijd weer zal aantrekken. Internationaal blijven onder meer Brexit, het handelsconflict tussen de VS en China en de moeizame automarkt een probleem.

Huizenmarkt

Dit jaar zijn huizen gemiddeld 5,9 procent duurder dan vorig jaar. In 2018 stegen de prijzen nog met 9 procent. Voor 2021 wordt een prijsstijging van 2,3 verwacht.

Hoewel een huis dit jaar voor het eerst gemiddeld duurder was dan 300.000 euro, is de woningmarkt volgens DNB afgekoeld en begint dat ook zichtbaar te worden in de prijzen. De laatste jaren zijn de prijzen weer gestegen tot het niveau van voor de crisis, en is de woningmarkt ,,volledig hersteld”, aldus de raming. Het maximum is echter wel bereikt.

Voorspellingen over de woningmarkt zijn riskant en zaten er in het verleden vaak naast, geeft DNB toe. Daarom is ook een scenario onderzocht waarin de stemming op de woningmarkt omslaat naar pessimisme. In dat geval verwacht DNB een 0,3 procentpunt minder economische groei in 2020 en 2021, en een werkloosheid voor 3,6 procent in 2021. De gevolgen daarvan zullen voor de huizenmarkt en een aantal economische sectoren negatief zijn, blijkt uit de berekening, maar voor de economie beperkt blijven.