Integriteits

Deel OM-rapport blijft geheim

Een hoofdstuk uit het onderzoek naar integriteitsschendingen binnen het OM blijft langer geheim. Een betrokkene in de zaak – onduidelijk is wie – wil via een kort geding publicatie voorkomen. Zolang die zaak loopt, mag het OM het niet publiceren. Het gaat om hoofdstuk 4 uit het rapport van de commissie-Fokkens, die onderzoek deed naar hoe de top van het OM omging met een liefdesrelatie tussen twee hoofdofficieren. De commissie velde een hard oordeel over de manier waarop de leiding van het OM was omgegaan met de relatie en de onrust die dat binnen de organisatie had veroorzaakt. Onduidelijk is wat er in hoofdstuk 4 van het rapport staat. (NRC)