Brieven

Natuurbeleid

Leer in evenwicht te leven met de natuur

Foto ANP

Michiel Hegener (Gooi alle paden op de Veluwe dicht, 1/6) pleit voor het ‘dichtgooien’ van paden op de Veluwe om er een nationaal park van te maken. Ik wil niets afdoen aan zijn analyse van de zorgelijke toestand van de natuur, integendeel zelfs, maar ben het geheel oneens met zijn oplossing om de mens te weren van de Veluwe en alleen ‘terreinbestendige’ bezoekers te stimuleren door de wilde natuur te struinen. We hebben op de Veluwe een samenwerkingsverband opgezet, de door Hegener verguisde VeluweAlliantie. Het zijn 40 partijen, waaronder 21 gemeentes, met vaak tegengestelde belangen, maar gedeelde ambities: het versterken van natuur, landschap en erfgoed enerzijds en het versterken van de toeristische beleving anderzijds. Dat lijken tegenstellingen, maar zo zien wij dat niet. Een recreatieondernemer is zich zeer bewust van het feit dat zijn gasten komen voor die natuur en dat hij er daarom afhankelijk van is. De gemeenschappelijke ambitie de natuur te versterken, geeft de intrinsieke motivatie om samen te werken. De mensheid zal in deze eeuw weer in evenwicht moeten leren leven met de natuur. We moeten een nieuwe balans vinden tussen het versterken van de natuur en daar dankbaar van genieten. Zo doen we het beste voor dat wondermooie natuurgebied in het hart van ons land.

Voorzitter VeluweAlliantie