Meer namaakgoederen komen EU binnen

Door namaakproducten en piraterij lopen fabrikanten in de Europese Unie jaarlijks zo’n 56 miljard euro aan omzet mis, meldt het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de EU.

Nagemaakte Italiaanse tassen die op straat worden verkocht.
Nagemaakte Italiaanse tassen die op straat worden verkocht. Foto iStock

Het aandeel namaakproducten dat wordt ingevoerd in de Europese Unie is tussen 2013 en 2016 gegroeid van 5 naar 6,8 procent. Dat heeft het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) becijferd in een donderdag gepubliceerde studie. De ingevoerde nepgoederen vertegenwoordigen een waarde van 121 miljard euro.

De nepgoederen komen de EU vooral binnen uit Aziatische landen zoals China en India, maar ook uit Turkije en in mindere mate Afrikaanse landen. De onderzoekers keken voor hun studie naar elf sectoren, waaronder cosmetica, kleding, sportartikelen, muziek, geneesmiddelen en smartphones. Ook wereldwijd steeg het geschatte aandeel verhandelde nepproducten, van 2,5 procent in 2013 naar 3,3 procent in 2016.

De directe omzetschade voor Europese fabrikanten door nepgoederen – zowel binnen als buiten de EU geproduceerd – bedraagt jaarlijks 56 miljard euro, zo berekenden de onderzoekers. Het gaat dan om 7,4 procent van de omzet in deze sectoren, en komt overeen met zo’n 468.000 banen. Als de indirecte verliezen, zoals die van toeleveranciers, ook worden meegenomen, bedraagt het omzetverlies meer dan 92 miljard euro per jaar.

In Nederland ligt het percentage nepgoederen in de genoemde sectoren met 5,8 procent iets lager. Het gaat daarbij om een bedrag van 1,98 miljard euro, oftewel 116 euro per Nederlander per jaar.

Banen

Het EUIPO merkt op dat „de milde straffen en het hoge rendement op investeringen” het namaken van merkproducten aantrekkelijk maakt voor criminelen. Bovendien wordt de aanpak van de criminele sector steeds ingewikkelder. „De werkwijze van dergelijke bendes wordt steeds complexer naarmate de technologie en distributiekanalen zich verder ontwikkelen en de verscheidenheid aan namaakgoederen steeds groter wordt.”