In het midden

Vul in en ontdek wie of wat er midden in het nieuws staat
Vul in en ontdek wie of wat er midden in het nieuws staat © Studio Steenhuis, studiosteenhuis.nl

Horizontaal: 1. __kat 6. Run __, hiphop 8. Michel van der __, componist 9. Kan betuigd worden 13. Bezetting 14. Leo __, dichter 16. Bijbels opschrift 18. Actualiteitenrubriek (1992-2010)

22. ‘__ opent eerste __ Zero in Woerden’

23. Past voor klappen of typeringen 24. Werd door haar zoon Rajiv opgevolgd 26. __ Moreau, actrice 28. Oosterlingen 29. Love Me __

30. __ Khan 31. Kan gedeeld worden

Verticaal: 2. Janis __, zangeres 3. Straks na de lunch 4. __tijgers 5. Pijnlijk understatement

6. __ de Graaff, sport 7. Herinneringen

10. Geestelijk kader 11. De vader van J.R.?

12. Zelfbevrediging 13. ‘Europese Commissie begint strafprocedure tegen __’ 15. __ Maria

17. Brieffies of Beckers 19. It’s A __, Pet Shop Boys 20. __ Doolittle (My Fair Lady) 21. Kan een dog zijn 25. Staat op auto’s uit Indonesië

27. Gesloten plek

Oplossing puzzel 5 juni. Horizontaal: 1. SISAL 4. KOSOVO 7. ERGO 9. ARETHA 11. OORDOP 14. BIJL 15. ANIL 17. EARS 20. CHER 22. SPEE 23. IOC 25. SENSEO 27. EROVER 28. ODESSA 29. UVA 30. TRANEN 31. LOSEY Verticaal: 1. SAAB 2. STELPEN 3. LÉHAR 4. KOOLMEES 5. SPREU 6. VOORHOEVE 8. RANTSOEN 10. RIJ 12. DATIVUS 13. PS 16. ISP 18. ORSON 19. OERAL 20. CS 21. HEER 24. CRAY 26. EDE In het midden: PORTSMOUTH