Directeur DNB

Job Swank door ziekte uitgevallen

Directielid Job Swank van De Nederlandsche Bank is getroffen door een hersenbloeding. De 63-jarige Swank is bij de toezichthouder onder meer verantwoordelijk voor economisch beleid en onderzoek, financiële stabiliteit, financiële markten en betalingsverkeer. Hij was ook betrokken bij het overleg tussen sociale partners en de overheid over een nieuw pensioenakkoord. Swank, tevens kroonlid bij de Sociaal-Economische Raad, is na Else Bos de tweede DNB-bestuurder in korte tijd die door ziekte is uitgeschakeld. Bos, verantwoordelijk voor het toezicht op de pensioenfondsen en verzekeraars, is naar verwachting tot na de zomervakantie afwezig. (ANP)