Brieven

Brieven

Engagement

Ik luister Jackson nog

Bas Heijne stelt in zijn column in Het Blad dat de moderne activist, dikwijls in de hoedanigheid van „in ontzetting en afkeer” zwelgende banktwitteraar, zich graag overgeeft aan „narcisme vermomd als engagement” (Het gaat niet over jou, 1/6). In dit verband haalt hij een verhaal aan dat ik schreef voor de Volkskrant naar aanleiding van de documentaire Leaving Neverland, waarin Michael Jackson wordt beschuldigd van kindermisbruik. Ik roerde de vraag aan of de liefhebber zich in zijn luistergedrag iets zou moeten aantrekken van die beschuldigingen – het antwoord liet ik niet zonder reden in het midden. Heijne beticht mij van koketterie („Luister, het gaat niet over jou”) en vraagt zich af „hoe vaak Henrico Prins naar Jackson luisterde, voordat hij zijn verschrikkelijke dilemma etaleerde”. Wat enorm aardig dat iemand de vraag stelt. Dankzij Spotify is het antwoord eenvoudig te geven: gemiddeld 12 minuten en 31 seconden per week, nummers van The Jackson 5 meegerekend. Is dit genoeg, meneer Heijne?


journalist

Aardbevingsschade

Onorthodoxe aanpak

De schade door aardbevingen is een crisis. Dit vraagt om onorthodoxe maatregelen. Volgens mij is de kortste klap om alle organisaties zoals het Centrum Veilig Wonen en de Nationaal Coördinator Groningen op te heffen. Vervolgens kan de minister van Economische Zaken en Klimaat alle (!) aannemers en bouwbedrijven uit de provincie – en waar nodig uit noordelijk Drenthe en oostelijk Friesland – de opdracht te geven de gehele provincie op te knappen. Alle schade te herstellen, ongeacht of die nu door de aardbevingen of andere oorzaken zijn ontstaan. Gevolg: de schade wordt sneller hersteld, het vertrouwen van de inwoners van de provincie neemt toe, de werkgelegenheid stijgt, de leefbaarheid verbetert en het zou mij niet verbazen als de kosten voor de rijksoverheid en de NAM uiteindelijk lager uitvallen. Immers, geen experts die moeten beoordelen, geen advocaten, geen medewerkers die formulieren moeten verwerken, situaties afwegen en eindeloos overleggen. Sommige schades worden dan ten onrechte hersteld maar dit lijkt mij ‘collateral damage’ die omwille van de snelheid prima op de koop toe kan worden genomen.

Europa

Eenrichtingsverkeer

Solidair in Europa, durven we dat? is de kop van de column van Marike Stellinga over de Europese monetaire unie (1/6). Helaas wordt het woord solidariteit ook vaak gebruikt als er de facto sprake is van eenrichtingsverkeer. Een schokfonds voor de euro zou tot de curieuze situatie kunnen leiden dat de inwoners van een land met een pensioenleeftijd van 67 jaar (zoals mogelijk in Nederland) belasting moeten betalen voor een land met een pensioenleeftijd van 62 jaar. Zonder democratische inspraak. Over solidariteit gesproken.


Via nrc.nl

Correcties/aanvullingen

Jo Nelissen

De auteur van de brief Boeiende film over een gebrekkig opgezet onderzoek (3/6, p.17), Jo Nelissen, is geen student, maar onderzoeker aan de Universiteit Utrecht.

Barry Eichengreen

In het interview ‘Populisten zijn economisch analfabeet’ (1/6, p. E13) staat dat Barry Eichengreen op uitnodiging van het John Adams Institute in Nederland was. Dat moet zijn: op uitnodiging van boekhandel Athenaeum en het John Adams Institute.

The Eagles

In de recensie The Eagles klinken glad en bedaagd (3/6, p. C8) staat dat de band al 25 jaar geen nieuwe muziek heeft uitgebracht. Dit is onjuist. De dubbelcd ‘Long Road Out Of Eden’ uit 2007 bevat nieuw materiaal, waarvan niets op het concert werd gespeeld. De recensent bedoelde: de band heeft al 25 jaar geen muziek van blijvende waarde uitgebracht.