Afvalfonds moet honderden glasbakken plaatsen onder last van dwangsom

Er wordt te weinig glas gerecycled. Daarom moet het Afvalfonds binnen 2,5 jaar honderden glasbakken bijplaatsen. Lukt dat niet, dan volgen boetes.

In Nederland is afgesproken dat 90 procent van de glazen verpakkingen moet worden gerecycled.
In Nederland is afgesproken dat 90 procent van de glazen verpakkingen moet worden gerecycled. Foto Nils van Houts/ANP

Nog steeds worden te weinig glazen verpakkingen gerecycled. Daarom moet Stichting Afvalfonds Verpakkingen, belast met die recycling, de komende jaren 800 extra glasbakken plaatsen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft het Afvalfonds een dwangsom opgelegd om te zorgen dat de glasbakken er uiterlijk eind 2021 staan, meldt de inspectie woensdag.

Wettelijk is afgesproken dat 90 procent van de glazen verpakkingen wordt hergebruikt. Dat percentage blijft echter steken op 85 procent. „De afgelopen jaren hebben we de sector meermaals aangesproken op hun wettelijke verplichting. Er zijn ook veel goede stappen ondernomen, zoals campagnes om mensen te bewegen hun glas naar de glasbak te brengen, maar het is nog niet voldoende”, verklaart een woordvoerder van het ILT aan NRC.

Het Afvalfonds moet eerst onderzoeken in welke Nederlandse gemeenten de bakken het beste geplaatst kunnen worden. Voor elke glasbak die met het verstrijken van de deadline niet is geplaatst, legt het ILT een boete van 7.000 euro op. Daar kan nog eens een boete bovenop komen van 1,5 miljoen euro voor elke procentpunt dat het Afvalfonds minder aan glas recyclet, licht de ILT-woordvoerder toe.

Dwingende maatregelen

Bedrijven die glazen verpakkingen produceren en op de markt brengen, zijn verplicht om hiervan 90 procent te recyclen. Het Afvalfonds voert de wettelijke verplichting uit namens die bedrijven. „We zien ook dat de sector afhankelijk is van gemeenten en mensen die zelf hun glas naar de glasbak moeten brengen”, zegt het ILT. „Maar uiteindelijk is het de sector die zich aan de wet moet houden. Burgers kunnen nog niet verplicht worden hun afval te recyclen.”

In 2014 werd de 90 procent-norm in de Nederlandse wetgeving vastgelegd, in 2016 kreeg het Afvalfonds de opdracht om een actieplan op te stellen om meer glas te recyclen. Het percentage gerecycled glasafval nam toe, en dus nam het ILT tot dusver geen dwingende maatregelen.