Interview

‘Waar je ook staat qua mening: je moet iets aan NRC hebben’

René Moerland René Moerland is door de redactie voorgedragen als nieuwe hoofdredacteur. Hij wil NRC efficiënter maken en diverser in kennis en achtergrond.

René Moerland, dinsdag in Amsterdam: „Wij horen bij de toekomst.”
René Moerland, dinsdag in Amsterdam: „Wij horen bij de toekomst.” Foto Olivier Middendorp

René Moerland (49) noemt zich een hoofdredacteur die „gevoed is door de prachtige journalistieke traditie van NRC” met „ engagement naar de toekomst”. Zijn krant is „principieel geïnteresseerd in wat mensen denken”; hijzelf heeft een „open, liberale geesteshouding”.

In zijn toespraak, uitgesproken in de Doopsgezinde Kerk in Amsterdam, sprak de nieuwe journalistieke leider van NRC over de informatierevolutie en de desoriëntatie door digitalisering, „geen periode in de afgelopen twee eeuwen heeft zoveel verandering teweeggebracht als onze tijd”. In die wereld, in die tijd, „bedrijven wij onmisbare journalistiek, met dank aan onze vakregels en de verifieerbaarheid van onze bronnen”.

De redactie van NRC heeft hem even daarvoor op dinsdag voorgedragen. Doorslag gaf volgens de redactieraad het journalistiek gezag van Moerland. „Ik voel me lekker als ik onze journalistiek kan organiseren”, zegt hij in een gesprek kort na zijn voordracht. Hij begint nadat de directie hem formeel benoemt. Hij volgt, na negen jaar, Peter Vandermeersch op, die voor uitgeverij Mediahuis (ook eigenaar van NRC) in Ierland leidinggevend wordt bij Independent News & Media. Moerland wordt ook statutair directeur, naast zittend uitgever Rien van Beemen.

NRC is winstgevend. De oplage (papier en digitaal, NRC Handelsblad en nrc.next) is in 2018 gestegen naar 265.000. „We bereiken steeds meer lezers. Waar je ook staat, qua mening of fysiek, moet je iets aan NRC hebben.” Aan al te concrete uitlatingen over beleid waagt Moerland zich niet – nog niet. Deze zomer gaat hij veel praten, zegt hij. In september ontvouwt hij zijn visie voor NRC verder.

Moerland begon in 2000 bij NRC. In 2005 werd hij correspondent in Parijs, waar hij eerder aan de Ecole des hautes études en sciences sociales studeerde, voordat hij meerdere chefsfuncties bekleedde. Hij was net een jaar correspondent Europa in Brussel toen dit voorjaar een nieuwe hoofdredacteur werd gezocht.

‘Geen tijd met zoveel veranderingen als de onze.’ Is dat niet overdreven?

„Vind ik niet. Vooral door de technologische revolutie verandert de manier waarop we werken, waarop we relaties aangaan, waarop politiek werkt. Verandert de cultuur, de geopolitiek. Dat is onze tijd.

„We hebben het al 25 jaar over de mogelijkheden van digitale journalistiek en de digitale samenleving, je ziet die nu vorm krijgen. Vergeet niet, tien jaar geleden was de gedachte: horen kranten niet bij die voorbije tijd? De afgelopen jaren zijn we steeds meer tot de overtuiging gekomen, sterker, hebben we laten zien dat dat niet zo is. We horen bij de toekomst. Daar sta ik voor.”

Vijftig van de 220 redacteuren zijn bezig met coördineren, merkte u op.

„Dat kan efficiënter. Natuurlijk heeft de afstemming van onze verschijningsvormen – krant, site, nieuwsbrieven, podcasts – sturing nodig. Aan ons om dat goed te organiseren. Journalistiek zit in de eerste plaats in de samenleving, in verslag doen waar andere mensen mee bezig zijn. Dat is de kern: goede journalistiek bedrijven, onderzoek doen, erbij zijn, mensen aan het woord laten.”

U was de laatste chef van een zelfstandige nrc.next-redactie, die in 2016 in NRC opging. Ook efficiëntie?

„De invloed van nrc.next op NRC is groot geweest. Het was een aparte club, het was goed dat we zo begonnen zijn. Maar toen nrc.nl en andere digitale vormen belangrijker werden, kon je het je niet meer permitteren met verschillende redacties te werken. De creativiteit is nu in NRC geïntegreerd. Op een gegeven moment moet je je ook aanpassen aan wat de lezer wil. De lezer wilde meer journalistiek in de ochtend, dat kreeg-ie.” [Nrc.next is nu een ochtendeditie van NRC zonder eigen koers, red.]

U sprak met de redactieraad ook over diversiteit op de redactie.

„Een krant heeft mensen nodig die voeling hebben in alle delen van de samenleving. Overal bloeit talent op. We hebben veel mensen nodig met verschillende kennisachtergronden. Migratie-achtergrond is daar onderdeel van, daar zijn we al mee bezig.”

Hoe ziet u dat voor zich?

„We gaan dieper de samenleving in. Wij spreken heel veel mensen met zijn tweehonderden, we komen heel veel mensen tegen die niet per se de standaardopleiding hebben genoten, die we stage moeten laten lopen, in wie we moeten investeren.

„Bij de liberale geesteshouding hoort dat je ervan uitgaat dat iedereen op grond van eigen beslissingen en zelf denken zijn leven vormgeeft. Daar hoort automatisch diversiteit en pluriformiteit bij.”