UvA stelt onderzoek in naar oud-rector

Plagiaat

De Universiteit van Amsterdam laat onderzoeken of oud-rector magnificus Dymph van den Boom regels voor wetenschappelijke integriteit heeft geschonden in academische toespraken en in haar proefschrift. Het onderzoek is een reactie op onderzoek van NRC. Daaruit bleek dat Van den Boom gedurende haar wetenschappelijke en bestuurlijke carrière veelvuldig teksten heeft gebruikt zonder duidelijk te maken dat het om werk van anderen gaat. In haar proefschrift uit 1988 trof NRC op de eerste 42 pagina’s 38 voorbeelden van gekopieerde teksten met incorrecte bronvermelding, ongeveer eenderde van de tekst. In de jaren 90 is een wetenschappelijk artikel gecorrigeerd vanwege plagiaat. En in acht van de tien openingstoespraken die zij tussen 2008 en 2017 uitsprak tijdens de dies (verjaardag) van de universiteit, zijn teksten van anderen gebruikt. Ook de toespraken bij haar aantreden en vertrek bevatten plagiaat.

Het plagiaat is opvallend, omdat Van den Boom als rector magnificus van de UvA diverse maatregelen trof om plagiaat te bestrijden, zoals een strenge plagiaatregeling voor studenten en een verplichte plagiaatscan voor proefschriften.

Van den Boom zegt desgevraagd dat haar openingstoespraken ten onrechte langs de meetlat van wetenschapsbeoefening worden gelegd. Over het proefschrift zegt zij dat zij „met toepassing van de regels van nu met terugwerkende kracht [wordt] beschuldigd van plagiaat, terwijl er in die tijd geen regels en voorschriften waren zoals we die nu kennen”.

Plagiaat pagina 4-5