Kabinet, werkgevers en vakbonden sluiten principeakkoord pensioenen

Het grootste twistpunt tijdens de onderhandelingen was de stijging van de AOW-leeftijd. Het kabinet zou akkoord zijn gegaan met een minder snelle stijging van deze grens.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid na een overleg over de pensioenen.
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid na een overleg over de pensioenen. Foto Bart Maat/ANP

Het kabinet, de werkgevers en de vakbonden zijn tot een principeakkoord gekomen in de pensioenonderhandelingen. Dat melden bronnen na berichtgeving van de NOS dinsdag. De vakbonden gaan later op dinsdag nog in gesprek met hun achterban. Als de leden instemmen zullen de bonden, de werkgevers en het kabinet woensdag de inhoud van het akkoord presenteren.

Gerrit van de Kamp, vicevoorzitter van vakcentrale VCP, benadrukt dat zijn vakcentrale dinsdagavond nog overleg voert over de onderhandelingen. “Het kan nog goed én fout gaan”, zei hij. “Het is al eerder gebeurd dat driekwart van de pers schreef dat zo’n akkoord rond was en daarna verbaasd was dat het alsnog misging.”

Over het pensioenakkoord is negen jaar gesproken. Een van de belangrijkste twistpunten in de onderhandelingen was de stijging van de AOW-leeftijd. Afgelopen nacht zou hierover overeenstemming zijn bereikt. Het kabinet zou bereid zijn structureel 4 miljard euro per jaar uit te trekken om de stijging van deze grens te verlangzamen.

Zware beroepen en zzp’ers

Voor elk jaar dat we langer leven gaat de AOW-leeftijd volgens de NOS volgens het nieuwe akkoord met acht maanden omhoog, in plaats van met een jaar zoals nu. De komende twee jaar wordt de AOW-leeftijd bevroren op 66 jaar en vier maanden. Hierna zal de grens in stapjes stijgen naar 67 jaar in 2024. Vervolgens zal de AOW-leeftijd verder stijgen, maar minder snel dan aanvankelijk.

Ook wordt het makkelijker voor mensen met een zwaar beroep om eerder te stoppen met werken. De boete die werkgevers momenteel moeten betalen als werknemers die tot 19.000 euro per jaar betalen eerder stoppen, zou geschrapt worden.

Ook voor zelfstandigen verandert het een en ander. Hoewel het niet verplicht wordt voor zzp’ers om een pensioen op te bouwen, moeten zij wel een basisarbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Mogelijk komt er een „opt-out” voor zelfstandigen die genoeg eigen vermogen hebben om zichzelf te verzorgen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid.