Eerste Kamer stemt tegen verbod op asbestdaken

De senaat is in principe niet tegen een Asbestwet, maar maakt zich zorgen over de kosten die het vervangen van de giftige dakbedekking met zich meebrengt.

Een gespecialiseerd bedrijf ruimt asbestdeeltjes op in Hazerswoude-Dorp.
Een gespecialiseerd bedrijf ruimt asbestdeeltjes op in Hazerswoude-Dorp. Foto MediaTV

Asbestdaken worden voorlopig niet verboden in Nederland. De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel daartoe van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat, D66) dinsdag met een ruime meerderheid verworpen.

Van Veldhoven wilde het verbod op het dakbedekkingsmateriaal al per 2024 laten ingaan. Dat zou betekenen dat voor die tijd een groot deel van de daken met asbest vervangen zouden moeten worden. Dat was volgens de Eerste Kamer te vroeg. Van Veldhoven paste daarop dinsdagochtend nog de datum aan waarop het verbod zou moeten ingaan, en stelde dat uit naar 2028. Zij hoopte daarmee tevergeefs de senaat over de streep te trekken.

Betaalbaarheid

De Eerste Kamer is in principe niet tegen een Asbestwet, maar maakt zich zorgen over de kosten die het vervangen van de giftige dakbedekking met zich meebrengt. De senaat is bang dat veel Nederlanders dit niet kunnen betalen. Met een verbod draaien huiseigenaren zelf op voor de kosten van de daksanering. VVD, CDA, PVV, PvdA en SGP stemden daarom tegen.

Het voorgestelde verbod had betrekking op daken waarbij de asbest in contact is met de buitenlucht, zoals het geval is bij golfplaten daken en dakleien. Vrijkomende asbestvezels kunnen kanker en andere ziekten veroorzaken. Een rapport van de Gezondheidsraad uit 2010 was destijds aanleiding voor het wetsvoorstel. Volgens het adviesorgaan moesten er veel strengere eisen worden gesteld aan asbestverwijdering.

Eén vezel asbest is al riskant. Hoe ga je daarmee om?

80 miljoen vierkante meter dak

Op dit moment telt Nederland nog tachtig miljoen vierkante meter dak waarin asbest is verwerkt. Om dat te verwijderen, maakte Van Veldhoven eind mei al een bedrag van 5 miljoen euro extra vrij, bovenop de 75 miljoen euro die al voor de sanering was gereserveerd. De extra miljoenen waren onder meer bedoeld voor Nederlanders die de sanering zelf niet kunnen betalen. Ook is het geld bedoeld voor meer verduurzaming, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen.

Toen het verbod vorig jaar werd aangekondigd, uitten verschillende organisaties al hun zorgen, omdat het illegale verwijderingsbedrijven in de hand zou kunnen werken. In 1993 werd het bewerken en verwerken van asbest verboden.