Trio moet onrust bij Duitse sociaaldemocraten bezweren

Vertrek Andrea Nahles Na het vertrek van de partijleider moet de SPD wel kunnen blijven functioneren als coalitiepartner in de Duitse regering. De drie interim-leiders hebben geen ambitie om Andrea Nahles' functie over te nemen.

Thorsten Schäfer-Gümbel, Manuela Schwesig en Malu Dreyer geven een persconferentie over het interim-leiderschap van de SPD.
Thorsten Schäfer-Gümbel, Manuela Schwesig en Malu Dreyer geven een persconferentie over het interim-leiderschap van de SPD. Foto Felipe Trueba/EPA

De Duitse regeringspartij SPD heeft een driemanschap aangesteld om de politieke onrust te bezweren die is ontstaan nadat partijleider Andrea Nahles zondag haar vertrek aankondigde. Het trio neemt tijdelijk de leiding van de partij over, zodat de coalitieregering van CDU, CSU en SPD voorlopig kan blijven functioneren.

De sociaaldemocratische partij speelt zo op tijd, om de verstoorde verhouding in eigen kring te herstellen en niet overhaast aan te sturen op nieuwe verkiezingen. Pas over drie weken, op 24 juni, zal het SPD-bestuur besluiten hoe een nieuwe leider wordt gekozen en of en wanneer daarvoor een vervroegd partijcongres bijeengeroepen wordt.

Het terugtreden van Nahles leidde tot grote onrust in politiek Berlijn. Zij had zich steeds als steunpilaar van de regeringscoalitie opgesteld, tegenover het deel van haar partij dat liefst met de coalitie wil breken. Haar positie werd onhoudbaar door de zware nederlaag van de SPD bij de Europese verkiezingen.

Binnen de partij gaan nu stemmen op om voortaan een tweehoofdige leiding te kiezen, een man en een vrouw, zoals bij onder meer bij de Groenen al het geval is. Ook spreken sommigen zich uit voor een campagne waarbij verschillende kandidaten zich door het land aan de leden presenteren.

Lees meer over het gevaar voor de regering-Merkel na het vertrek van de SPD-leider

Het trio dat nu als interim-leiding is aangesteld, bestaat uit minister-president Malu Dreyer van Rijnland-Palts, minister-president Manuela Schwesig van Mecklenburg-Vorpommern en Thorsten Schäfer-Gümbel, leider van de SPD in Hessen. Alle drie verklaarden ze maandag dat ze, afgezien van deze interim-periode, geen ambitie hebben om zelf partijleider te worden.

Toen de chaos in de SPD zondag de coalitieregering van bondskanselier Merkel in gevaar dreigde te brengen, verklaarden zowel Merkel als CDU-partijleider Kramp-Karrenbauer dat de regering haar werk moet voortzetten.