Rome blokkeert plan academie voor populisten

De academie ter verdediging van de joods-christelijke cultuur die „gladiatoren” van het populisme zou moeten opleiden, gaat vrijwel zeker niet door. Het Italiaanse ministerie van Cultuur wil de concessie om hiervoor een afgelegen middeleeuws klooster te gebruiken, intrekken.

De academie is een idee van Steve Bannon, oud-strateeg van president Trump. Hij zou een deel van de kosten hiervoor, geschat op 1,9 miljoen euro over twintig jaar, voor zijn rekening nemen. In februari 2018, met een centrum-linkse regering aan de macht, was een akkoord bereikt met het speciaal hiervoor opgerichte ultraconservatieve Instituut voor Menselijke Waardigheid (DHI). Het voormalige kartuizerklooster Trisulti, bij het stadje Collepardo, een nationaal monument, zou door DHI worden beheerd en gerestaureerd.

Na twee protestmarsen van linkse actiegroepen en vragen in het parlement besloot het ministerie opnieuw de documenten op basis waarvan de concessies is verleend, te onderzoeken en een inspectie ter plaatse uit te voeren. Daarbij bleek dat een aantal claims van DHI niet klopten en dat een bankgarantie waarschijnlijk is vervalst. Andere geldschieters dan Bannon hadden zich nog niet aangediend. DHI wil het besluit om de concessie in te trekken, aanvechten.