Brieven

Boeiende film over een gebrekkig opgezet onderzoek

Naar aanleiding van Three Identical Strangers van Tim Wardle, de film waarin drie Amerikaanse jongens op 19-jarige leeftijd er toevallig achter komen dat ze een drieling vormen, schreef de journalist Lawrence Wright een boek waarin vooral aandacht wordt besteed aan de nature-nurture discussie, oftewel de vraag of aanleg dan wel opvoeding voor de ontwikkeling van kinderen het meest bepalend is. We komen echter niets over nature te weten. Dat de drieling in een aantal opzichten op elkaar lijkt, is interessant, maar de nature-kwestie heeft uitsluitend te maken met de vraag of en hoe de genen van de biologische ouders overeenkomen met die van de kinderen. De persoonlijkheid, intelligentie, talenten van deze ouders moeten onderzocht zijn om vergeleken te kunnen worden met die van de kinderen. Maar beide ouders zijn uit beeld: over de nature valt dus niets te zeggen. Maar zelfs over de nurture is vrijwel niets bekend, omdat we ook over de adoptieouders vrijwel niets te weten komen. De film kan dus geen antwoord geven op hoe nature en nurture zich verhouden. Net dat was de bedoeling van onderzoeker Neubauer, die nooit over de resultaten van zijn experiment heeft gepubliceerd. Toch is het een boeiende film, ondanks, of misschien wel dankzij, het feit dat zo’n gebrekkig opgezet onderzoek zoveel interessante vragen oproept.

Onderzoeker Freudenthal Instituut (Universiteit Utrecht)

Correctie (4 juni 2019): De auteur stond eerst aangeduid als student, dat is onjuist en gecorrigeerd.