Brieven

Brieven 03/06

Taalonderwijs

Oude methode

De ‘nieuwe’ methode beschreven in ‘Kèsku sè?’’, Een nieuw soort Franse les (26/05) is niet nieuw: denk aan de audiovisuele en communicatieve methodes van de jaren zeventig. Zo was CLT, communicative language teaching, populair. Bij deze methodes was onderdompeling in de vreemde taal het hoofddoel en stond grammatica volledig op de achtergrond. De nieuwe methodes waren gebaseerd op de ideeën van de invloedrijkste taalwetenschapper van de twintigste eeuw: Noam Chomsky. Hij introduceerde het idee van een aangeboren taalvermogen met een onbewuste universele grammatica in de jaren zestig. Ook dit gegeven is dus niet nieuw.

IJ-oeververbinding

Fietstunnel ligt er al

Al jaren steggelt de gemeente Amsterdam met Rijkswaterstaat over de aanleg van een nieuwe IJ-oeververbinding voor fietsers. Een tunnel is te duur, vindt de gemeente, en een brug is een te groot obstakel voor de scheepvaart, vindt Rijkswaterstaat. Dankzij de openbaar-vervoer-staking van afgelopen dinsdag heeft de oplossing zich vanzelf aangediend. De gemeente stelde de hele dag een buis van de IJ-tunnel open voor fietsers, als compensatie voor de ook stakende veerponten over het IJ. Het bleek een groot succes en het autoverkeer ondervond nauwelijks hinder: het autoverkeer had voor beide richtingen meer dan genoeg aan de andere buis. Het probleem is dus opgelost: Rijkswaterstaat krijgt geen extra obstakel in z’n vaarwater en Amsterdam hoeft nauwelijks extra geld uit te geven. Alleen wat aanpassingen bij de toeritten. De tunnel ligt er al!

China en het Westen

Naïef over China

In het uitstekende artikel van Eric C. Hendriks over China (Wat ambassadeur Xu wel had moeten zeggen over Huawei, 29/09), noemt hij zijn worsteling met de Chinese culturele communicatie. Die is zo anders dan de westerse communicatie dat, als je niets over de verschillen geleerd hebt, er veel misverstanden kunnen ontstaan. Een gebrek aan kennis over China heeft geleid tot een te grote naïviteit over China. Het zou wenselijk zijn als in communicatiestudies in Nederland ook aandacht wordt besteed aan de Aziatische communicatie. De communicatietheorie die hier wordt onderwezen is voornamelijk gebaseerd op Amerikaanse-Duitse studies uit het verleden, waarvan men denkt dat ze universeel geldig zijn. Toen ik in mijn boeken aandacht wilde besteden aan Aziatische communicatiemodellen, zocht ik contact met Japanse en Chinese wetenschappelijke auteurs, die mij lange lijsten literatuur opstuurden. Met beschaamde kaken heb ik hen moeten vertellen dat geen een van de artikelen in Nederland verkrijgbaar was – geen een universiteitsbibliotheek in Nederland kon ze namelijk leveren. Van Japanse en Chinese wetenschappers kreeg ik ze wel: stapels per post. Een brievenbus vol.

Mount Everest

Creditcardsport

NRC schreef vorige week tweemaal over de Mount Everest: zowel over de drukte met klimmers dit jaar als over het hoge aantal slachtoffers (Zeven doden op Mount Everest in een week tijd, 24/05;

File naar de top van Everest, 25/05). Dit ‘beklimmen’ van Mount Everest via commerciële organisaties heeft echter niets meer met bergbeklimmen te maken. De deelnemers aan dergelijke tochten beginnen veelal zonder enige of met minimale bergsportervaring. Velen staan bijvoorbeeld voor het eerst op stijgijzers en houden voor het eerst een pickel vast (zoals in Into Thin Air van Jon Krakauer, reeds in 1996). De hele tocht wordt door Sherpa Adventure Gear voorbereid, het spoor wordt aangelegd en volledig met touwen gezekerd, de tenten worden neergezet (en verwarmd!), de voorraden omhoog gedragen, de zuurstofflessen klaargelegd en de klimmers worden in- en uitgevlogen naar het basiskamp. Er wordt geen meter meer zelf geklommen, geen touw aangelegd. Het blijft misschien een prestatie, maar dan van traplopen met zuurstof op grote hoogte, waar je aan deelneemt op basis van een dikke creditcard.