Belgische burgemeester berispt wegens overtreden AVG

De Belgische privacytoezichthouder, de zogeheten Gegevensbeschermingsautoriteit, heeft voor het eerst een boete uitgedeeld voor overtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Een burgemeester, die niet bij naam genoemd wordt, moet 2.000 euro betalen omdat hij persoonsgegevens misbruikte voor verkiezingsdoeleinden. Een dag voor de stemming stuurde hij een „electoraal bericht” naar burgers met wie hij eerder mailde over een verkavelingswijziging.