Milieu

Raffinaderij Esso moet langer onder verscherpt toezicht staan, beslist de provincie

De raffinaderij van Esso in de Botlek blijft onder verscherpt toezicht staan. De provincie verlengt het toezicht omdat de raffinaderij nog steeds veiligheidsregel overtreedt, en niet voldoende meewerkt aan inspecties van milieudienst DCMR, schrijft het AD op basis van een brief van de provincie.

Esso staat al sinds vorig jaar onder verscherpt toezicht, na een grote brand in de zomer van 2017 in de raffinaderij met zware rookontwikkeling. Boeren in de omgeving moesten hun gewassen vernietigen, Esso betaalde rond de 20 miljoen compensatie.

Volgens de provincie ontstond de brand door menselijke fouten.„Esso heeft ook nog niet aangetoond dat haar houding en gedrag ten aanzien van veiligheid in de praktijk op het door ons gewenste niveau is gebracht”, schrijft gedeputeerde Rik Janssen (Milieu, toezicht en handhaving, SP) van Zuid-Holland.

Ook Shell werd vorig jaar na een brand en een lekkage bij de raffinaderij onder verscherpt toezicht geplaatst. (NRC)