Brieven

Brieven

Illustratie
Illustratie Cyprian Koscielniak

Prachtig, schitterend, betekenisvol en emotioneel doen de nieuwe live-actionfilm Aladdin geen recht. De onschatbare Oosterse cultuur hield me niet in zijn greep: nee, die gaf me een gevoel van vrijheid. De betoverende architectuur, kledij, natuur en mensenoude verhalen, ontleend aan het Midden-Oosten en India, gaven me het gevoel weer thuis te zijn. De film liet me zien dat mijn cultuur en die van vele anderen prachtig zijn. Niet minderwaardig, maar gelijk aan de westerse cultuur. In de recensie ‘Aladdin’ net iets te ouderwets exotisch Hollywoodsprookje (22/5) stelt de recensent dat de regisseur te ver is gegaan met het vermengen van verschillende culturen, waardoor de film betekenisloos is geworden en lijkt op de typische Hollywoodfilm. Met dat laatste ben ik het eens, maar dat die mengelmoes de film betekenisloos heeft gemaakt vind ik niet. Integendeel, het verrijkt de boodschap die het wil overdragen aan de kijkers. In onze tijd zijn er talloze nationalisten die de zuiverheid van hun ras en cultuur willen benadrukken, conflicten die uitmonden in bloedige oorlogen, en ondanks het feit dat we meer in contact met elkaar zijn gekomen, neemt de polarisatie toe. Mensen keren zich in zichzelf en verlaten de dialoog om verder alleen maar onrust te zaaien. De enige manier om échte solidariteit en vrede te creëren is juist het combineren van onze verschillen, want alleen zo kunnen we als mensen meer naar elkaar toe groeien, alleen zo kunnen we elkaar leren begrijpen en alleen zo kunnen we een goed gesprek beginnen: de bron van alles wat goed is.

Daarnaast hebben recente politieke ontwikkelingen mensen van niet-Westerse afkomst in Westerse landen verontwaardigd. Er zijn politici die menen dat Europa ‘boreaal’ moet blijven, die zeggen dat elke moslim een bedreiging is voor de samenleving, dat vrouwen thuis de kinderen horen op te voeden en dat andere ‘tweederangs’ culturen die van het Westen niet moeten besmeuren. Deze mensen, waaronder ikzelf, voelen elke dag de angst voor de toename van extreem-rechts. We horen zo vaak dat we als ‘anderen’ minderwaardig zijn, dat we het zelf beginnen te geloven. Deze film laat zien dat een melange van culturen, Oosters en zelfs Westers, goed is, en toont ook – vooral aan de jongere generaties op de hele wereld die van deze film ongetwijfeld evenveel als volwassenen genieten – hoe het wel hoort op gebied van sekseverschillen. Gelijkheid voor man en vrouw. Échte gelijkheid, niet het vermeende soort.

Wie weet hoe lang ik niet gevangen werd gehouden door racistische onwaarheden en pesterijen over mijn cultuur en die van miljoenen anderen. Hoe lang ik mijzelf, mijn cultuur en mijn mensen daardoor heb gehaat. Niet meer! De tijgerin van prinses Yasmine is ontwaakt uit haar slaap en staat klaar om de wereld haar kracht en liefde te tonen. De sultan staat klaar om eervol over zijn land te heersen, de architecten om hun geliefde cultuur te belichamen en de verhalenvertellers om kinderen van 1 tot 100 jaar oud met een lach op hun gezichten eeuwenoude wijsheden te leren. Aladdin staat klaar om geen dief van gouden, Arabische sieraden meer te zijn. Yasmine staat klaar zich in deze vrouwvergeten wereld te laten horen. Ze staan klaar om hun liefde voor elkaar, en daarmee voor iedereen, onbevangen te tonen. Met het Oosterse Agrabah als ultieme decor.

Bismillah!


scholier (6 vwo)