Brieven

Zorgverlener kan zich niet altijd achter beroepsgeheim verschuilen

Het beroepsgeheim van zorgverleners is door Thijs H. actueel (Kliniek moet beelden Thijs H. delen met justitie, H. ontkent moorden, 29/5). Soms wordt er in media een nogal star beeld geschetst. Het medisch beroepsgeheim is belangrijk: er moet vertrouwen zijn voor iedere patiënt. Anders blijven patiënten weg en dat kan nadelige gevolgen voor onze gezondheid en omgeving hebben. Maar de situatie kan zich voordoen dat door het vasthouden aan het beroepsgeheim een zwaarwegend belang van anderen op het spel komt te staan. De zorgverlener kan daardoor in een conflict van plichten – in gewetensnood – komen. Dan mag er een uitzondering gemaakt worden op het beroepsgeheim. Daarbij is van belang dat door het vasthouden aan het beroepsgeheim een ander ernstige schade oploopt en het vrijwel zeker is dat die schade kan worden voorkomen of beperkt, door actie te ondernemen. Dat kan volgens de richtlijnen van de artsenorganisatie bijvoorbeeld als een patiënt aangeeft dat hij een met naam genoemde persoon iets ernstigs wil aandoen. Het belang van die persoon kan dan zwaarder wegen dan het belang van de patiënt.

Een ander voorbeeld is een patiënt die stomdronken in zijn auto weg wil rijden. Door de beveiliger of politie in te schakelen, kan voorkomen worden dat andere weggebruikers in grote problemen komen.

Het beeld zou kunnen ontstaan dat zorgverleners zich kunnen verschuilen achter hun (wettelijk vastgelegde) beroepsgeheim. Dat is niet zo. Een afweging van belangen kan (in uitzonderingen) wel degelijk aan de orde zijn.

,
gezondheidsjurist