Opwarming

Ruime meerderheid senaat gaat akkoord met Klimaatwet

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met de Klimaatwet. 62 van de 75 senatoren stemden voor. In de wet wordt geregeld dat toekomstige kabinetten helder geformuleerde doelen moeten stellen om de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen. Zo moet in 2050 de uitstoot 95 procent lager liggen dan het niveau van 1990, en mag er tegen die tijd bij de productie van elektriciteit geen CO2 meer vrijkomen.

De fracties van SGP, PVV en Partij voor de Dieren waren tegen. Die laatste partij vond de wetgeving niet ver genoeg gaan. (NRC)