OM: katholieke kerk geen criminele organisatie

Aangifte Het Openbaar Ministerie vindt de katholieke kerk geen criminele organisatie. De aangifte van advocaat Jan Boone is terzijde gelegd.

Foto Roos Koole/ANP

De Rooms-Katholieke Kerk is volgens het Openbaar Ministerie geen criminele organisatie die het oogmerk heeft om politie en justitie te belemmeren het seksueel misbruik in de Kerk te onderzoeken of te vervolgen. Tegen de Kerk wordt dan ook geen strafrechtelijke vervolging ingesteld.

Een en ander schrijft hoofdofficier John Lucas van het arrondissementsparket Oost-Nederland in Arnhem in een brief aan advocaat Jan Boone. Boone deed in januari bij het parket aangifte tegen de Rooms-Katholieke Kerk, de paus en de bisschoppen in Nederland. De advocaat betoogde dat de Kerk een criminele organisatie die „als oogmerk heeft het beletten, dan wel bemoeilijken van de opsporing van seksueel misbruik van minderjarigen”.

Lees ook Het verhaal van Theo Bruyns

Boone treedt op namens Theo Bruyns (74). Hij zat van zijn elfde tot en met zijn dertiende op een seminarie in Helmond waar hij werd misbruikt. In reactie op het besluit van het OM zegt Boone bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden met een zogenoemde artikel 12-procedure alsnog vervolging van de Kerk te zullen afdwingen.

Seksueel misbruik

Na het bestuderen van de interne kerkelijke regels en wetten zegt het OM dat de Kerk inderdaad „een stelsel heeft ontwikkeld dat gericht was op het strikt vertrouwelijk afdoen van seksueel misbruik van minderjarigen”. Daarbij was voor justitie en politie slechts „een bescheiden rol” weggelegd.

Het is volgens het OM echter niet zo dat de Kerk „het nationale strafrecht geen enkele rol toedicht” bij het afdoen van het misbruik. De kerkelijke instructies die geestelijken verplichtten verdenkingen van misbruik vertrouwelijk te houden en intern af te doen, bepalen volgens het OM niet dat „er geen wereldlijk proces gevoerd mocht worden”.

Slappe smoesjes

De Kerk heeft volgens het OM dan ook „niet de bedoeling om telkenmale de ambtenaren van de Justitie of politie tegen te werken”. Het „niet op de meest royale wijze” willen inschakelen van ambtenaren van politie en justitie bij kindermisbruik „is nog wat anders dan het nastreven van tegenwerking van deze ambtenaren”.

Boone zegt het besluit niet te begrijpen. „Het was blijkbaar geen opzet om kerkelijke dienaren te beschermen tegen vervolging door justitie en politie”, aldus Boone. „Ik lees bladzijde na bladzijde slappe smoesjes, waarmee het OM probeert weg te komen van het feit dat kinderen verkracht zijn, en dat belemmerd is om daarvan aangifte te doen.”