Gaswinning

Wiebes ziet ‘duivels dilemma’ in Groningen

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) vreest voor een „duivels dilemma” met de gaswinning in Groningen. Enerzijds zegt de minister de veiligheid van de Groningers serieus te willen nemen, maar de leveringszekerheid van gas in de rest van het land mag niet in gevaar komen. Dat meldde persbureau ANP dinsdagavond. Hiermee reageerde Wiebes op het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), dat dinsdag een advies uitgebracht waarin het onder meer adviseert dit „gasjaar” niet meer dan 12 miljard kubieke meter gas te winnen. Wiebes vreest dat de leveringszekerheid hiermee in het geding komt. Jaarlijks wordt er zo’n 20 miljard kubieke meter aardgas gewonnen.

Het SodM heeft het ministerie van Economische Zaken ook geadviseerd de versterkingsoperatie in Groningse gasbevingsgebied tot crisis te bestempelen. Een ruim mandaat en meer bevoegdheden zijn volgens het SodM nodig om de veiligheid van de Groningers te waarborgen. Wiebes zou hiermee hebben ingestemd. De toezichthouder wil verder dat er zo snel mogelijk één loket komt waaronder het schadeherstel en de versterkingsoperatie vallen. Na de beving van afgelopen week werden tot nu toe tweeduizend nieuwe schademeldingen gedaan, bovenop de 15.000 nog niet afgehandelde schademeldingen. Dat proces verloopt traag. Het is onduidelijk of het ministerie hier budget voor vrij wil maken. Sinds de gasbeving in Zeerijp, een jaar geleden, is de Nationaal Coördinator Groninger (NCG) verantwoordelijk voor de versterkingsoperatie. Volgens het SodM zal de „maatschappelijke ontwrichting” blijven toenemen als de schadeafhandeling en versterkingsoperatie niet veranderen. Zo’n tienduizend Groningers geven aan last te hebben van stressklachten als gevolg van de bevingen.(NRC)