Aandeel duurzame energie gestegen, vooral door toename biomassa

De stijging lijkt te klein om aan de Europese doelstelling van 2020 te voldoen. Nederland is van alle EU-landen het verst verwijderd van de klimaatdoelen.

Houtsnippers voor de opwekking van elektriciteit.
Houtsnippers voor de opwekking van elektriciteit. Foto Lex van Lieshout/ANP

Het verbruik van duurzame energie in Nederland is vorig jaar licht gestegen, naar 7,4 procent. Een jaar eerder lag dit percentage nog op 6,6 procent. Deze stijging van 0,8 procentpunt is voor meer dan de helft toe te schrijven aan de toename van biomassa. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek woensdag. De stijging lijkt te klein om aan de EU-regels voor 2020 te voldoen. Nederland moet in dat jaar 14 procent van de energie opwekken uit duurzame bronnen.

Het verbruik van energie uit zonnepanelen groeide vorig jaar het hardst, met 40 procent. De bijdrage van zonne-energie aan het totale energieverbruik is echter beperkt: 0,6 procent. Het verbruik van energie uit wind nam met 4 procent toe. Dit kwam volledig door de toename van windmolens op land. Op zee werd het windmolenpark niet uitgebreid.

Lees ook: Energie uit zaagsel, hoe duurzaam is dat?

Groei biomassa

De grootste bron van duurzame energie is biomassa, met een aandeel van 61 procent van alle duurzame energie. Het verbruik steeg vorig jaar met 13 procent, vooral door de toename van biodiesel en biobenzine. De belangrijkste oorzaak hiervan is de aanscherping van de bijmengplicht.

Ook zijn kolencentrales 33 procent meer biomassa, zoals houtsnippers, gaan meestoken. Dit zal de komende jaren alleen maar toenemen. Nederland heeft vier miljard euro subsidie toegezegd aan kolencentrales om de komende jaren meer biomassa te gaan bijstoken.

Discussie over duurzaamheid

De afgelopen jaren is veel discussie ontstaan over de duurzaamheid van biomassa. Houtsnippers stoten namelijk meer CO₂ uit dan kolen. Maar omdat groeiende bomen ook evenveel CO₂ opnemen, is de uitstoot in de CO₂-boekhouding nul. Dit gaat in de praktijk alleen op als de bosbeheerder voortdurend oplet dat er evenveel hout bijgroeit als er geoogst wordt. Bovendien maken milieu-organisaties zich zorgen dat te veel bomen te snel worden gekapt om aan de Europese vraag voor houtsnippers te voorzien.

EU-commissaris: Den Haag moet een nieuw plan voor duurzame energie maken

Nederland moet van de Europese Unie in 2020 14 procent van de energie uit hernieuwbare bronnen halen. Het is bijna zeker dat Nederland dit percentage niet gaat halen. In februari bleek dat Nederland van alle Europese landen het verst verwijderd is van het behalen van deze klimaatdoelstellingen. Eurocommissaris Miguel Arias Cañete liet vorige maand in NRC weten dat Den Haag aanvullende maatregelen moet gaan nemen, zoals het inkopen van duurzame energie uit het buitenland.