Enquête

Meer steun voor rookverbod in de buurt van kinderen

De steun voor een wettelijk rookverbod op plekken waar veel kinderen komen, is toegenomen. Dat blijkt uit de jaarlijkse enquête van de Alliantie Rookvrij Nederland. Zo willen negen op de tien Nederlanders dat er een wettelijk verbod komt op roken bij speeltuinen. Vier jaar geleden vond 65 procent van de ondervraagden nog dat bij speeltuinen niet meer gerookt zou mogen worden. Ook het draagvlak voor een rookverbod in de buurt van dierentuinen is toegenomen. Van 48 procent in 2015 naar 67 procent in 2019. Scholen zijn vanaf 1 augustus 2020 wettelijk verplicht hun terreinen rookvrij te maken. Van de ondervraagden is 95 procent het eens met het verbod op roken op basisschoolterreinen. Voor middelbare scholen ligt dat percentage iets lager, namelijk 89 procent. (NRC)