Eerste Kamer neemt Klimaatwet aan

Een meerderheid van de senatoren stemde in met het wetsvoorstel, dat door een brede meerderheid in de Tweede Kamer was ingediend.

De plenaire zaal van de Eerste Kamer.
De plenaire zaal van de Eerste Kamer. Foto Bart Maat/ANP

Een meerderheid in de Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met de Klimaatwet. 62 van de 75 senatoren stemden voor. Na publicatie in de Staatscourant wordt het initiatiefwetsvoorstel, dat de klimaatdoelen voor 2050 vastlegt, officieel van kracht.

In de wet wordt geregeld dat toekomstige kabinetten helder geformuleerde doelen moeten stellen. Zo moet in 2050 de uitstoot van broeikasgassen 95 procent lager liggen dan het niveau van 1990, en mag er tegen die tijd bij de productie van elektriciteit geen CO₂ meer vrijkomen.

Een week geleden werd er in de Eerste Kamer gedebatteerd over de wet, waar ook minister Wiebes bij aanwezig was. Dit leverde weinig vuurwerk op, onder meer omdat de wet wel doelen stelt, maar niet bepaalt hoe deze maatregelen betaald moeten worden.

Nog geen FvD in de Senaat, en geen financiële afspraken: het werd een rustig debat over de Klimaatwet

Na dinsdag twee moties te hebben aangenomen die toen waren ingediend, stemden de fracties van VVD, CDA, D66, SP, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, 50PLUS, de Onafhankelijke SenaatsFractie (OSF) en Fractie-Duthler voor. De fracties van SGP, PVV en Partij voor de Dieren waren tegen. Die laatste partij vond de wetgeving niet ver genoeg gaan.