Een mindere matraservaring

Economie en rechtDeze rubriek belicht elke week kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Ditmaal civiel recht.

Foto Getty Images/iStockphoto

Wegens rugklachten, vooral tijdens en direct na het slapen, kocht de man vijf jaar geleden voor zichzelf en zijn vrouw twee matrassen en een tweepersoons boxspring voor 12.250 euro bij Bröring Slaapcomfort in Amsterdam. Aanvankelijk leek dat een goede investering, want de rugklachten verdwenen, maar in het najaar van 2017 keerden ze terug. Hij klaagde bij de beddenzaak over kuilvorming, maar kwam met de verkoper niet tot een bevredigende oplossing. Ook huisbezoek van de vertegenwoordiger van de leverancier bood geen soelaas. „De oorzaak van uw mindere ervaring blijft een groot grijs gebied”, rapporteerde deze. Daarop stapte de koper in december 2018 naar de rechter. Hij eiste 7.237,50 euro (helft van de koopsom plus rente vanaf de koopdatum) van de beddenzaak.

De rechter wees de vordering vorige week af. Hij overwoog dat rugklachten velerlei oorzaken kunnen hebben en dat de man niet had aangetoond dat de zijne te wijten waren aan het matras, of dat het bed niet voldeed aan de verwachtingen die hij, als consument, op basis van de koopovereenkomst van het bed mocht hebben. Evenmin had hij nader toegelicht, bijvoorbeeld met foto’s of een deskundigenonderzoek, dat het bed na drie jaar gebruik een kuil en/of ongebruikelijke slijtage vertoonde.

Uitspraak: ECLI:NL:RBAMS:2019:3650