Bonden willen extern onderzoek naar medezeggenschap bij NN Group

Gecorrumpeerde medezeggenschap Waarom houdt NN extern onderzoek naar fouten bij ondernemingsraad tegen, willen de bonden weten.

Illustratie Pepijn Barnard

Vakbond FNV zoekt de confrontatie met verzekeraar NN Group, omdat die weigert een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de door de top van het bedrijf verzwegen beloning van de voorzitter van de centrale ondernemingsraad (COR). De COR-voorzitter is – tegen de interne regels in – al jaren vrijgesteld van werkzaamheden en loodste tegelijkertijd voorstellen die niet in het belang van de werknemers waren door de medezeggenschap. Het opvallendste hiervan is een voor veel werknemers ongunstige nieuwe beloningssystematiek, die onlangs voor veel onrust op de werkvloer zorgde.

NRC berichtte in maart over deze zaak en citeerde daarbij uit een vertrouwelijke memo van de afdeling compliance van NN Group. In de memo, die door NRC online is geplaatst, wordt gesteld dat NN de „onafhankelijkheid van de werknemersinspraak in gevaar brengt” door de COR-voorzitter jarenlang vrij te stellen van verzekeringswerk.

Lees hieronder de memo:

 

Gerard van Hees, bestuurder van FNV Finance, noemt het aan de vooravond van de aandeelhoudersvergadering, deze woensdag, onbegrijpelijk dat NN geen onafhankelijk onderzoek laat doen. „Het lijkt wel alsof NN geen enkel zelfrespect of eergevoel heeft. En de COR ook niet, want die zijn alleen maar op zoek naar het lek. Topman Lard Friese moet leiderschap tonen, want de mensen die hierbij betrokken zijn, zijn nu aangeschoten wild. NN is het aan zijn werknemers en aandeelhouders verplicht om dit extern te laten uitzoeken.”

Hij krijgt bijval van Inge de Vries van vakbond De Unie. „NN moet echt iets met deze kwestie. Het lijkt er nu op dat ze het dood willen zwijgen.”

NN zegt in een reactie „serieus” te hebben gekeken naar het verzoek voor een onafhankelijk onderzoek. Ze ziet daar geen aanleiding toe omdat de vragen die leven bij de vakbonden ook beantwoord worden in twee onderzoeken die NN door interne afdelingen heeft laten uitvoeren.

Lees ook: het onderzoeksverhaal ‘Hoe NN lagere lonen ritselt’

Topbeloningen

De kwestie staat niet op de agenda van de aandeelhoudersvergadering (ava), maar kan tijdens de rondvraag ter sprake komen. Er wordt op de ava wel gesproken over de door de raad van commissarissen toegekende loonsverhogingen voor topman Friese en zijn financiële rechterhand Delfin Rueda. Een deel van de werknemers krijgt door de nieuwe beloningssystematiek de komende jaren geen loonsverhoging. Friese (2 miljoen euro) en Rueda (1,6 miljoen) zien hun beloning daarentegen met respectievelijk 15 procent en 23 procent stijgen.

In het jaarverslag rechtvaardigen de commissarissen die verhoging door erop te wijzen dat het duo fors onderbetaald wordt ten opzichte van hun ‘peer group’.

Verwijzen naar een dergelijke referentiegroep van bedrijven gebeurt vaker bij salarisverhogingen. Ongebruikelijk is dat NN verzwijgt met welke andere toplieden Friese en Rueda worden vergeleken en ten opzichte van wie zij dus zo onderbetaald worden. Concurrent Aegon, bijvoorbeeld, vermeldt dat wél.

Beleggersvereniging VEB noemt het gebrek aan openheid bij verzekeraar NN hierover „meer dan merkwaardig”.

Eumedion, de belangenvereniging voor institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, publiceerde begin dit jaar nieuwe uitgangspunten voor een verantwoord beloningsbeleid. Eumedion is geen fan van referentiegroepen als legitimering voor een hoger topsalaris. Bedrijven die er desondanks gebruik van maken moeten op zijn minst „de samenstelling van de groep openbaar maken en toelichten”.

NN doet dat niet. Desgevraagd meldt de verzekeraar dat de commissarissen zich baseren op twee referentiegroepen met in totaal 29 bedrijven. Van vijf daarvan noemt NN de naam, waaronder Aegon, KPN en Randstad.

Lees ook het achtergrondverhaal ‘Extraatjes voor de top: gratis aandelen en riante vertrekdeals’