Kabinet trekt meer geld uit voor Defensie en jeugdzorg

Voorjaarsnota De financiële meevallers van begin dit jaar komen vooral ten goede aan Defensie, het klimaatakkoord en de jeugdzorg. Dat blijkt uit de Voorjaarsnota.

Minister Wopke Hoekstra van Financiën (CDA) bij aankomst op het Binnenhof voor de wekelijkse ministerraad.
Minister Wopke Hoekstra van Financiën (CDA) bij aankomst op het Binnenhof voor de wekelijkse ministerraad. Foto Bart Maat / ANP

Hoewel het vorig jaar nog zo lastig bleek om de extra miljarden uit het regeerakkoord uit te geven, trekt het kabinet opnieuw extra geld uit voor verschillende investeringen. Zo krijgt Defensie er de komende zes jaar eenmalig ruim 1,2 miljard euro bij en wordt het budget voor de krijgsmacht structureel met 162 miljoen verhoogd. Voor klimaatmaatregelen komt dit jaar 400 miljoen extra beschikbaar. En de jeugdzorg, een probleemdossier voor veel gemeenten die deze zorg van het rijk hebben overgenomen, krijgt de komende drie jaar ruim een miljard euro extra te besteden. Dat is, in elk geval tijdelijk, iets meer dan het kabinet eerder aankondigde.

Dat blijkt uit de Voorjaarsnota die minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De Voorjaarsnota is een tussentijdse aanpassing van de lopende begroting.

Omdat er in de eerste maanden van dit jaar een aantal financiële meevallers is ontstaan, heeft Hoekstra ook de ruimte om nieuw extra geld uit te trekken. Hij heeft ineens 1,5 miljard meer te besteden, onder meer door lagere rentelasten, een lagere afdracht aan de EU en goedkopere geneesmiddelen.

Lees ook: wat er tot nu toe (niet) terecht kwam van tien investeringsplannen van het kabinet Rutte III.

Bij het inventariseren van mee- en tegenvallers op de lopende begroting in de afgelopen weken heeft een aantal ministers succesvol bij Hoekstra gepleit voor extra geld. Bij de nieuwe middelen voor Defensie, zo schrijft Hoekstra aan de Kamer, speelt het feit dat premier Rutte eind vorig jaar al aan de Navo te kennen heeft gegeven de uitgaven aan Defensie structureel te verhogen, een rol. Nederland voldoet, net zomin als veel andere Europese lidstaten, al jaren niet aan de ooit afgesproken Navo-norm om 2 procent van het bruto binnenlands product aan Defensie te besteden. In de oorspronkelijke begroting stond de teller op 1,3 procent.

Het kabinet heeft besloten om extra geld te reserveren voor een aantal acute problemen of nieuwe afspraken. Zo wordt het budget om de ambities van het vorig jaar gesloten klimaatakkoord waar te maken, verder verhoogd: 400 miljoen voor dit jaar, in de jaren daarna 110 miljoen per jaar. Dat komt bovenop het half miljard dat al in december door het kabinet was toegezegd om CO2-reducerende maatregelen te financieren.

In de Voorjaarsnota meldt minister Hoekstra ook een kleine tegenvaller: omdat de economische groeiverwachting door het Centraal Planbureau iets naar beneden is bijgesteld, zal ook het begrotingsoverschot iets lager uitkomen dit jaar: 0,9 procent van het bbp in plaats van de eerder verwachte 1 procent.