Huurstichting was ‘beetje dom’ in Molukse buurt

Maastricht In een Molukse buurt ontstond onrust toen een buitenstaander er een huis kreeg. De woningstichting belooft nu beterschap.

Onbekenden besmeurden een woning in de Molukse wijk in Maastricht.
Onbekenden besmeurden een woning in de Molukse wijk in Maastricht. Foto Chris Keulen

We zijn enorm geschrokken. Als mensen hun eigen ruiten ingooien, dan moet er wel iets bijzonders aan de hand zijn.” Een beetje zenuwachtig spreekt Marie-Thérèse Dubbeldam-Ooms, lid van de raad van bestuur van woningstichting Woonpunt, maandagavond een bijna volle zaal van het buurthuis van de Molukse wijk in Maastricht toe. „Als verhuurder hadden we ons beter moeten verdiepen in uw geschiedenis en de afspraken die we in het verleden hebben gemaakt. We zijn een beetje dom geweest.”

In de nacht van 31 maart op 1 april besmeurden onbekenden een leegstaande woning aan de Diederik van Haverstraat. Ze bekladden het huis met leuzen als ‘Dit is de Molukse wijk’ en ‘Alleen voor Molukkers’ en gooiden de ruiten in. De waarschijnlijke aanleiding voor deze daden: een bezichtiging van de woning door niet-Molukse kandidaat-huurders.

Molukkers in Maastrichtse wijk blijven graag onder elkaar

Nu vertellen Dubbeldam-Ooms en Djehoshua Sahetapy van Vertegenwoordigers Molukse Gemeenschap Maastricht (VMGM) over de uitkomsten van overleg in de afgelopen weken. Die moeten gaan leiden tot nieuwe, definitieve afspraken over woningtoewijzing in de toekomst. Voorafgaand en aan het slot van de bijeenkomst gaat Sahetapy voor in gebed, God dankend voor en vragend om kracht en wijsheid.

Gezinswoningen zullen in eerste instantie worden aangeboden aan Molukse gezinnen, maar als die er niet zijn kunnen ook mensen zonder kinderen in aanmerking komen. Ook wil de corporatie onder voorwaarden het rumah tua-principe toepassen. Dat is de Molukse traditie waarbij huizen van generatie op generatie worden doorgegeven. Directe verwanten krijgen dus voorrang. Wanneer het niet lukt om geschikte Molukse huurders te vinden, zelfs niet elders in Nederland, zal Woonpunt voortaan eerst overleggen met VMGM voordat huizen aan niet-Molukkers worden aangeboden.

Stem voor de gemeenschap

VMGM ontstond na het incident van twee maanden geleden en haalde daarna om hun draagvlak te bewijzen handtekeningen van 80 procent van de bewoners van de Molukse buurt op. „We willen de stem voor de hele gemeenschap zijn”, zegt Sahetapy. Die taak is nu volgens hem aan jongeren, omdat de tweede generatie Molukkers „ook al weer wat ouder wordt. Jonge mensen trekken in sommige gevallen de buurt uit, de wereld in. Maar later komen ze vaak toch weer terug. Hier vinden ze de gemeenschapszin, de cultuur, de gezamenlijke geschiedenis. En de kinderen kunnen lekker buitenspelen, terwijl iedereen ze een beetje in de gaten houdt.”

De aanwezigen in het buurthuis reageren instemmend op de bereikte resultaten. Vragen en opmerkingen gaan vooral over nog in te vullen details. Als je een huis van een familielid van de voorgaande generatie overneemt, moet je dan al medehuurder zijn om niet met een huurverhoging geconfronteerd te worden? Wat gebeurt er als een Moluks-Nederlands stel uit elkaar gaat en de Nederlandse helft blijft op het adres wonen? Woonpunt en VMGM vragen om ook na deze avond zo veel mogelijk voorbeelden aan te dragen.

‘Molukse wijk is alleen voor Molukkers’

Blijven communiceren, luidt een ander devies. Daar ontbrak het aan, bekent Ruud van den Heuvel, manager klant en leefbaarheid bij Woonpunt. „Misschien ook wel omdat het zo goed gaat met de buurt.”

Kloosters en kazernes

Vanaf het moment dat de overheid in 1951 ruim 3.500 Molukse militairen van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger en hun gezinnen liet overkomen, woonden die in vaak armetierige omstandigheden in kazernes, kloosters en voormalige Duitse interneringskampen. Later kwamen er verspreid door Nederland wijken voor de Molukkers, zoals in Maastricht. Onvrede over de behandeling door Nederland en het uitblijven van onafhankelijkheid voor de Molukken leidden door de jaren heen geregeld tot spanningen en ten tijde van de gijzelingsacties in de jaren zeventig zelfs tot gewelddaden.

In de Molukse buurt in Maastricht gaat het om 110 huizen uit de jaren zestig. Omdat ze vaak gericht zijn op gezinnen, wil Woonpunt bekijken hoe het aanbod beter kan worden aangesloten op de behoeftes. Van den Heuvel: „Bijvoorbeeld door woningen op te delen in twee adressen, of met kangoeroewoningen geschikt te maken voor meerdere generaties.”