Brieven

Brieven nrc.next 27/5/2019

Europese Verkiezingen

Linkse samenwerking

De exitpolls van vorige week toonden een onverwachte overwinning van de PvdA (PvdA wordt onverwacht de grootste, 24/05). Volgens Ipsos komt die winst vooral van linkse partijen. De vraag is of dit een stem is voor Timmermans, of voor de PvdA. Veel kiezers, onder wie ik, stemden voor het eerst PvdA. Vanwege Timmermans, een politicus van de buitencategorie. Hij heeft zich bewezen als vicevoorzitter van de Europese Commissie, naar hem wordt geluisterd. Hij is de ideale vertolker van een reëel Europees geluid waar het gros van de Nederlanders achter staat. Maar ik denk dat mensen niet alleen op ‘de man’ stemden; Timmermans heeft een verhaal. Hij is een reële idealist en die zijn dun gezaaid in de Nederlandse en Brusselse politiek. Hij staat massief achter een actief Europees klimaatbeleid, achter een gelijkmatige verdeling van de welvaart, achter belastingbijdragen door grote ondernemingen en achter handhaving van de ‘rule of law’ binnen de Unie. Timmermans heeft een stevig verhaal richting Polen en Hongarije, waar de rechtsstaat ondermijnd wordt. Timmermans heeft een agenda gecreëerd waar het gros van de kiezers aan de linkerkant van het midden zich prima in kan vinden. Dit kan dus ook de agenda zijn voor het oplossen van de versplintering van het politiek landschap in Nederland, een stevige samenwerking en – zo snel mogelijk – een samengaan van de PvdA, D66 en GroenLinks ligt voor de hand om met deze thema’s op een krachtige manier in zowel Den Haag als de Europese Unie vaart te maken. Er is geen tijd te verliezen.

CBR

Los die problemen op

Er zijn al een tijd onaanvaardbare problemen met wachttijden bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Vijf oplossingen draag ik hiervoor aan: 1. Positioneer het CBR direct onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De huidige positionering werkt namelijk niet. 2. Ontsla de huidige leiding per direct. 3. Stel een maximale afhandelingstermijn in voor aanvragen van rijbewijsverlenging van (bijvoorbeeld) twee weken. 4. Aanvragers van wie de afhandelingstermijn verstreken is, of die al twee maanden wachten, ontvangen op kosten van het CBR een schadevergoeding van 100 euro. 5. Alle aanvragers krijgen in geval van langer durende vertraging (op kosten) van het CBR een redelijke vergoeding van de geleden schade.

IS-vrouwen (1)

Niet om leven gevraagd

Het zou goed zijn als IS-vrouwen betrokken worden bij de besluitvorming over uitreizigers (Moeder en kind scheiden is recept voor radicalisering, 24/05). Zij zien dagelijks de gevolgen van verstoorde hechting. Daarnaast, kinderen van Syriëgangers hebben niet om dit leven gevraagd. Geef ze de kans om getroost te worden en op te groeien in een stabielere situatie. Dat biedt de gemeenschap meer kans op veiligheid. En even over de kosten: nu penny wise, straks pound foolish.

Is-vrouwen (2)

Geen gebreide truitjes

De schrijfsters van Moeder en kind scheiden plaatsen het belang van de uitreizigers boven dat van de gemeenschap en veiligheid. Ik vind het belang van de moeder ondergeschikt. Deze vrouwen zijn vaak vrijwillig naar IS-gebied gereisd, en dat was vast niet om truitjes te breien voor de lokale kinderen. Dat IS nu verliest, mag voor hun strafmaat niet uitmaken. Het ligt anders voor de kinderen. Ik zou er eerder voor zijn om de familie van de moeder in te schakelen en met goede professionele begeleiding de kinderen op te vangen. Dat heeft niets met ruimhartigheid te maken, maar alles met het naleven van de wet.

Correctie/aanvullingen

Frank Schouren

In het artikel Een dag extra gaan werken? Eerst kijken wat dat kost aan kinderopvang (24/5, p. E9) stond de leeftijd van Frank Schouren verkeerd. Hij is 37, niet 36.

Lachgas

De brief Subsidie voor eigen fout? (24/5, p. 17) is geschreven door Pieter Parmentier. Het fragment „het is zelfs een 265 maal sterker broeikasgas dan CO2. (Dus eigenlijk zijn die partybeesten milieudelinquenten.)” komt uit een brief van Peter Nierop.