Brieven

Brieven NRC Handelsblad 25/5/2019

Europese Verkiezingen

Linkse samenwerking

Een onverwachte overwinning van de PvdA (PvdA wordt onverwacht de grootste, 24/5). Volgens Ipsos komt die vooral van D66 en andere linkse partijen. De vraag is of dit een stem is voor Timmermans, of PvdA. Veel kiezers, onder wie ik, stemden voor het eerst PvdA. Vanwege Timmermans. Hij is een politicus van de buitencategorie, heeft zich bewezen als eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, naar hem wordt geluisterd. De ideale vertolker van een reëel Europees geluid waar het gros van de Nederlanders achter staat. Er is meer goed nieuws. Ik denk dat het niet alleen ‘de man’ is op wie velen hebben gestemd; Timmermans heeft ook een goed verhaal. Hij is een reële idealist en die zijn dun gezaaid in de Nederlandse en Brusselse politiek. Hij staat achter een actief Europees klimaatbeleid, een gelijkmatige welvaartsverdeling, belastingbijdragen door grote ondernemingen en handhaving van de ‘rule of law’ binnen de Unie. Timmermans heeft een stevig verhaal richting Polen en Hongarije, waar de rechtsstaat ondermijnd wordt. Hij heeft een agenda gecreëerd waarin het gros van de kiezers aan de linkerkant zich prima kan vinden. Dit kan dus ook de agenda zijn voor het oplossen van de versplintering van het politieke landschap in Nederland, een stevige samenwerking en een samengaan van de PvdA, D66 en GroenLinks ligt voor de hand om met deze thema’s op een krachtige manier in zowel Den Haag als de Europese Unie vaart te maken. Er is geen tijd te verliezen.

CBR

Los die problemen op

Er zijn al een tijd onaanvaardbare problemen met wachttijden bij het Centraal Bureau voor Rijvaardigheidsbewijzen. Vijf oplossingen draag ik hiervoor aan: 1. Positioneer het CBR direct onder het ministerie van Infrastructuur, zoals met Prorail gebeurde. De huidige positionering werkt namelijk niet. 2. Ontsla de huidige leiding per direct. 3. Stel een maximale afhandelingstermijn in voor aanvragen van rijbewijsverlenging van (bijvoorbeeld) twee weken. 4. Alle aanvragers waarvan de afhandelingstermijn verstreken is, of die al twee maanden of langer wachten, ontvangen op kosten van het CBR een schadevergoeding van honderd euro. 5. Alle aanvragers krijgen in geval van langer durende vertraging (op kosten) van CBR een redelijke vergoeding van de geleden schade.

IS-vrouwen (1)

Niet om leven gevraagd

Het zou goed zijn als IS-vrouwen aan tafel plaatsnemen bij de besluitvorming hoe om te gaan met uitreizigers (Moeder en kind scheiden is recept voor radicalisering, 24/5). Zij zien dagelijks de (ernstige) gevolgen van verstoorde hechting. Daarnaast, kinderen van Syriëgangers hebben niet om dit leven gevraagd. Geef ze de kans om getroost te worden en op te groeien in een stabielere situatie. Dat biedt ook de gemeenschap meer kans op veiligheid. En even over de kosten: nu penny wise, straks pound foolish.

Is-vrouwen (2)

Geen gebreide truitjes

In Moeder en kind scheiden is recept voor radicalisering (24/5) plaatsen de schrijfsters het belang van de uitreizigers boven het belang van de gemeenschap en de veiligheid. Ik vind het belang van de moeder ondergeschikt. Deze vrouwen zijn vaak vrijwillig naar IS-gebied gereisd, en dat was vast niet om truitjes te breien voor de lokale kinderen. Dat IS nu verliest, mag voor hun strafmaat niet uitmaken. Het ligt anders voor de kinderen. Ik zou er eerder voor zijn om de familie van de moeder in te schakelen en met goede professionele begeleiding de kinderen op te vangen. Dat heeft niets met ruimhartigheid te maken, maar alles met het naleven van de wet. Daar moet iedere Nederlander zich aan houden, ook uitreizigsters.

Correcties/aanvullingen

Frank Schouren

In het artikel Een dag extra gaan werken? Eerst kijken wat dat kost aan kinderopvang (24/5, p. E9) stond de leeftijd van Frank Schouren verkeerd. Hij is 37, niet 36.