Rechters gehoord om complot

E-Court Online geschillenbeslechter E-Court mag hooggeplaatste rechters ondervragen om te bewijzen dat ze door de staat is tegengewerkt.

Succes voor online geschillenbeslechter E-Court in haar strijd tegen de staat. Om te bewijzen dat overheid via een complot E-Court de nek om draaide, mag E-Court binnenkort zes hooggeplaatste magistraten ondervragen via een getuigenverhoor. Dat heeft de rechtbank Utrecht vrijdag beslist.

E-Court is een private online rechtbank. Ze behandelde duizenden zaken voor zorgverzekeraars als Univé en Menzis en webwinkels als Bol.com. Het ging daarbij om betalingsconflicten met klanten. In januari 2018 kwam E-Court onder vuur te liggen na kritische onderzoekspublicaties in De Groene Amsterdammer en website Investico. Vervolgens besteedde ook Nieuwsuur aandacht aan E-Court. Oud-voorzitter van de Raad voor de Rechtsspraak Frits Bakker noemde E-Court in het televisieprogramma „een beetje een zwart gat”. „Wij weten welke kwaliteit de overheidsrechter levert en totaal niet welke kwaliteit E-Court levert.”

Lees ook: Zorgen om populaire digitale rechter

Die kritische publicitaire golf leidde volgens E-Court tot een abrupt einde van aangebrachte zaken. Te meer omdat de rechterlijke macht in februari 2018 besloot de arbitrale vonnissen van E-Court niet langer te bekrachtigen tot de Hoge Raad vragen over E-Court zou beantwoorden.

E-Court stelt dat zij „stelselmatig en op onrechtmatige wijze” is tegengewerkt door de staat, in het bijzonder door de rechterlijke macht. Die zou vanuit concurrentieoverwegingen een publicitair offensief tegen E-Court hebben gevoerd om zo de dienstverlening onmogelijk te maken.

E-Court wil de gederfde omzet en andere schade nu verhalen op de Staat en stapte daarom naar de rechter om toestemming te vragen voor het verhoor van zes hooggeplaatste magistraten. Naast Frits Bakker (tegenwoordig rechter) gaat het onder andere om Ybo Buruma (raadsheer Hoge Raad) , Taru Spronken en Ruth de Bock (beide advocaat-generaal bij de Hoge Raad).

De staat schakelde landsadvocaat Reimer Veldhuis in om het getuigenverhoor tegen te houden. Zijn verweer dat E-Court geen belang zou hebben bij een getuigenverhoor en dat ze „een fishing expedition” voert, vond geen gehoor bij de rechtbank Utrecht.

De rechtbank acht het horen van alle zes getuigen, afkomstig uit de rechterlijke macht, opportuun. Het is zeldzaam dat rechters zelf in de getuigenbank belanden.

Lees ook: Vastgelopen E-Court ziet complot

E-Court opereerde onder de radar. In de kleine letters van contracten van bijvoorbeeld zorgverzekeraars werd afgesproken dat geschillen aan E-Court zouden worden voorgelegd, niet de klassieke rechter. E-Court – waar arbitrage grotendeels digitaal en met zelflerende software plaatsvond – was met 85 euro veel goedkoper dan een traditionele rechtsgang. De Groene Amsterdammer en Investico lieten onder meer de intransparantie van E-Court zien. Uitspraken worden niet gepubliceerd en onduidelijk is wie er rechtspreken.