RIVM en CBS: ‘Psychische gezondheid jongeren achteruit in afgelopen tien jaar’

Steeds meer jongeren kampen met psychische klachten, schrijft het RIVM in een uitleg van onderzoek door het CBS.

Een student moe van het studeren
Een student moe van het studeren iStock

De psychische gezondheid van jongeren is afgelopen tien jaar achteruitgegaan, vooral bij jongens en mannen tussen 18 en 19 en tussen 22 en 23 jaar. Ook bij meisjes van 16 en 17 jaar stijgt het percentage met psychische klachten. Dit schrijft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vrijdag in een uitleg van onderzoek door het CBS. Dat meldde in 2018 dat het aandeel jongeren met psychische klachten in tien jaar 7 tot 8 procent steeg.

Leenstelsel

Het RIVM wijt problemen en stress van jongeren aan het onder druk van sociale media streven naar ‘het perfecte plaatje’, spanningen thuis, verwachtingen van ouders en overheidsbeleid, waaronder het leenstelsel en politiek maatschappelijke omstandigheden, zoals het klimaat.

Studentenorganisaties keken uit naar dit RIVM-onderzoek in de hoop dat er een verband zou kunnen worden gelegd tussen psychische nood van studenten en het leenstelsel. Minister Van Engelshoven (D66, OCW) kondigde de studie aan in verband met de behandeling van de verhoging van de rente op de studielening door de senaat. Over de invloed van leningen op de studentenpsyche biedt dit onderzoek echter geen uitsluitsel.
De voorzitter van het Interstedelijk Studentenoverleg, Tom van den Brink, toonde zich teleurgesteld. „Aanvullend onderzoek blijkt noodzakelijk om verdere conclusies te kunnen trekken.” Van Engelshoven gaat nu een aparte opdracht geven aan het RIVM. Peter van der Velden, een in stress gespecialiseerd gezondheidspsycholoog bij het onderzoeksinstituut CentERdata, denkt dat onderzoek naar het verband tussen psychische klachten en studieleningen bijzonder complex is: „Er zijn talloze andere factoren van invloed.”

Uit zijn eigen onderzoek, gebaseerd op een landelijke representatieve steekproef bleek, in lijn met internationaal onderzoek, dat de mentale gezondheid in 10 jaar niet verslechterde bij 19- tot 24-jarigen. Volgens hem is niet met betrouwbaar statistisch onderzoek aangetoond dat de stress onder studenten is toegenomen. „Toch wordt dat elk jaar herhaald in de media”, zegt hij.