NRC checkt: ‘Frans Timmermans schond EU-regels door dienstauto te gebruiken tijdens campagne’

Dat twitterde EU-lijsttrekker Derk Jan Eppink van Forum voor Democratie.

Frans Timmermans in een auto na het uitbrengen van zijn stem voor de Europese verkiezingen op het stembureau in het Bernardinuscollege in Heerlen.
Frans Timmermans in een auto na het uitbrengen van zijn stem voor de Europese verkiezingen op het stembureau in het Bernardinuscollege in Heerlen. Foto Marcel van Hoorn/ANP

De aanleiding

Een luxe auto met Belgisch diplomatiek kenteken in een Nederlandse straat. Een foto hiervan verstuurde Europees lijsttrekker Derk Jan Eppink van Forum voor Democratie woensdagavond via Twitter. De dienstauto van PvdA-lijsttrekker Frans Timmermans volgens Eppink. Hij beschuldigde Timmermans er in de tweet van EU-regels te overtreden door zijn auto van de Europese Commissie, waar Timmermans eerste vicevoorzitter is, te gebruiken tijdens campagnetijd. „Mag helemaal niet”, schreef Eppink. „EU Gedragscode voor Commissarissen zegt: geen gebruik van personeel of materieel EU tijdens campagnes. Foei Frans, houd je aan de regels!”

We controleren of Frans Timmermans inderdaad EU-regels overtrad.

En, klopt het?

Als we de gedragscode voor eurocommissarissen erop naslaan, kunnen we Eppink aanvankelijk niet anders dan gelijk geven. In artikel 10, lid 5 staat: ‘De leden die zich kandidaat stellen of deelnemen aan een verkiezingscampagne in de zin van lid 2, mogen geen gebruikmaken van de personele of materiële middelen van de Commissie voor activiteiten in verband met de verkiezingscampagne.’

In lid 2 staat dat eurocommissarissen mogen deelnemen aan verkiezingen voor het Europees Parlement, zoals die donderdag in Nederland werden gehouden.

Afgelopen februari nam de Commissie een nadere uitwerking aan van de regels voor eurocommissarissen in campagnetijd. Ook daarin wordt herhaald dat het gebruik van materieel van de Commissie in campagnetijd verboden is.

Is de zaak hiermee gesloten? Nee, zegt een woordvoerder van de Europese Commissie. Timmermans wordt sinds anderhalf jaar namelijk zo ernstig bedreigd dat hij permanente persoonsbeveiliging krijgt, inclusief een auto met chauffeur. De woordvoerder bevestigt dat hij die ook tijdens de campagne heeft gebruikt. Over de aard van de bedreiging wil de Commissie niets zeggen. Zo lang Timmermans eerste vicevoorzitter is, probeert de Commissie zijn veiligheid te garanderen, aldus de woordvoerder. Voor deze beveiliging zijn volgens hem veiligheidsprotocollen opgesteld die NRC vanzelfsprekend niet in kan zien.

Gezien het werk van Timmermans, waarin hij regelmatig botst met de regeringen van Hongarije en Polen vanwege hun gemorrel aan de rechtsstaat, is het zeker niet uitgesloten dat hij ernstige bedreigingen ontvangt. Ook is hij vaak de kop van Jut bij radicaal- en extreem-rechts en links, die hem wegzetten als graaier, of als iemand die massale migratiestromen richting Europa faciliteert.

Conclusie

Op het eerste oog lijkt Eppink gelijk te hebben. Onder normale omstandigheden mag Frans Timmermans in campagnetijd geen gebruik maken van zijn Commissie-auto met chauffeur.

Er is echter een grote ‘maar’. Volgens de Europese Commissie wordt Timmermans zo ernstig bedreigd dat hij permanente beveiliging nodig heeft. Daartoe behoort een auto met chauffeur, ook in campagnetijd.

Dat Timmermans ernstige bedreigingen ontvangt, valt inderdaad zeer goed voor te stellen. NRC heeft geen zicht op die eventuele bedreigingen en de gebruikelijke reactie daarop van de Commissie. In de gedragscode voor eurocommissarissen staat niet dat van die code afgeweken kan worden als de veiligheid in het geding is. Het zijn niet-publieke afspraken die het Timmermans waarschijnlijk toestaan ook in campagnetijd zijn Commissie-auto te gebruiken. Wij beoordelen de bewering dat Timmermans woensdagavond EU-regels overtrad voor de buitenwereld als ‘niet te checken’.

Ook een bewering zien langskomen die je gecheckt wilt zien? Mail nrccheckt@nrc.nl of tip via Twitter met de hashtag #nrccheckt