Megasauna Protest tegen commercie in Gelders recreatiegebied

Leisurelands, eigendom van 21 Gelderse gemeenten, is veranderd van een gesubsidieerd recreatieschap in een hypercommerciële grootgrondbezitter met landelijke ambities en een exotische beleggingsportefeuille. Omwonenden en lokale natuurorganisaties die klagen over de vercommercialisering van de recreatieplassen van Leisurelands, kunnen nergens terecht. Dat blijkt uit onderzoek door NRC naar de bedrijfsvoering en het beleggingsbeleid van Leisurelands – de voormalige Recreatie Gemeenschap Veluwe die in 1999 werd verzelfstandigd. Het bedrijf bezit en beheert twintig recreatieplassen en omliggende groengebieden in Gelderland. Bij veel van deze terreinen spelen conflicten tussen omwonenden en Leisurelands. Die gaan over zaken als de bouw van megasauna de Berendonck bij Nijmegen, drijvende recreatiewoningen in de Achterhoek, hotels, een evenementenhal, en andere investeringen in amusement. Die zijn volgens Leisurelands-directeur Erik Droogh onmisbaar om het onderhoud van de recreatieplassen terug te verdienen. Volgens omwonenden tonen deze investeringen aan dat het bedrijf ver af is geraakt van zijn oorspronkelijke opdracht: beheer van een aantal zwemplassen.

Naaktrecreant moet wijken voor megasauna pagina E10-11