Deskundigen: ‘Meer prooidieren om overlast van wolven te beperken’

Wolf in Nederland Vorige maand is in Nederland het eerste wolvenpaar gefotografeerd, een nieuwe bewijs dat de wolf zich hier vestigt. Deskundigen bepleiten dat de wolf meer ruimte krijgt.

Eind april werd in Nederland voor het eerst een foto gemaakt van een wolvenpaar. De exacte locatie wordt geheim gehouden.
Eind april werd in Nederland voor het eerst een foto gemaakt van een wolvenpaar. De exacte locatie wordt geheim gehouden. Foto Wolven in Nederland

Wolven moeten in Nederland in de vrije natuur meer wild kunnen eten, zoals edelhert, ree en zwijn. Meer prooidieren in aaneengesloten natuurgebieden betekent dat wolven minder overlast veroorzaken in verstedelijkte gebieden en minder vee – zoals schapen – aanvallen. Dat schrijft een groep Nederlandse en buitenlandse deskundigen in een artikel dat deze week is verschenen in een wetenschappelijk tijdschrift Biological Conservation.

Eind april werd in Nederland voor het eerst een foto gemaakt van een wolvenpaar. Op dit moment leven drie wolven op de Veluwe en vermoedelijk één in het noorden van Nederland. „De wolf moet in meerdere opzichten meer ruimte krijgen”, zegt Joris Cromsigt, ecoloog aan de Universiteit Utrecht en een van de auteurs. Beheerders van natuurterreinen moeten bij het bepalen van de wildstand voortaan meer rekening houden met de wolf. „De dichtheden van prooidieren moeten omhoog. Er moet genoeg voedsel voor wolven overblijven. Dan blijven ze van de schapen af.”

Potentieel explosieve situatie

De onderzoekers pleiten voor een „ruimtelijke scheiding” tussen mens en wolf; je hebt immers de minste kans op conflicten als mens en wolf elkaar blijven mijden.

Luister ook onze podcast: Wat zoekt de wolf in Nederland?

De onderzoekers signaleren op dit moment een „potentieel explosieve situatie” in de dichtbevolkte gebieden van Europa omdat de wolf en de mens „naïef” tegenover elkaar staan; de mens heeft zich nog onvoldoende beschermd en steeds meer wolven lijken minder schuw. De wolf is een Europese beschermde diersoort en mag alleen in zeer uitzonderlijke situaties worden afgeschoten. Toch klinkt volgens de onderzoekers vooral in Duitsland de roep steeds luider om wolven af te schieten. „Terwijl de alternatieven helemaal niet goed zijn onderzocht”, zegt Cromsigt. „Afschieten lost niets op. Afschieten kan de problemen zelfs verergeren, omdat door het wegvallen van wolven er nieuwe wolven worden aangetrokken. Daarnaast verstoor je de sociale structuur. Wolven veroorzaken het minste overlast als ze leven in stabiele populaties, in gevestigde territoria.”

Lees ook het artikel De wolf: nuttig dier of overbodige killer?

Wolvenplan

Begin dit jaar gingen de provincies, die voor natuurbeheer verantwoordelijk zijn, akkoord met een gezamenlijk wolvenplan, dat als „leidraad” dient bij de omgang met wolven. Daarin staat dat professionele veehouders én hobbydierhouders de komende drie jaar moeten worden voorbereid op de definitieve komst van de wolf en gestimuleerd moeten worden tot maatregelen, zoals het plaatsen van stroomdraad, de inzet van kuddewaakhonden en het ’s nachts op stal houden van vee. „Dat zijn goede maatregelen, maar daarnaast zou actiever gewerkt moeten worden aan het verbeteren van de leefgebieden van de wolf”, aldus Cromsigt.