Plagiaat

Freelance journalist ontslagen bij de gemeente Roermond

Peter Blasic, de freelance journalist die verhalen schreef waarvan de bronnen niet te traceren waren, is nu ook zijn baan bij de gemeente Roermond kwijt.

Gemeentehuis van Roermond
Gemeentehuis van Roermond Foto Marcel van Hoorn

De begin dit jaar in opspraak geraakte parttime-journalist Peter Blasic werkt sinds midden vorige maand niet meer voor de gemeente Roermond. In overleg met hem is besloten de aanstelling te beëindigen. De Groene Amsterdammer onthulde in januari dat Nederlandse en Belgische media (Nieuwe Revu, Elsevier, HP/De Tijd en Knack) de afgelopen jaren artikelen van Blasic publiceerden waarin sprake was van plagiaat en niet te traceren bronnen. Dat kon even doorgaan, omdat deze media na ontdekking daar niet mee naar buiten kwamen.

Lees ook het nieuwsbericht van NRC in januari: ‘Nederlandse journalist pleegde jarenlang plagiaat’

De gemeente heeft geen aanwijzingen gevonden voor onrechtmatigheden in het werk van Blasic voor Roermond. Hij hield zich als ambtenaar bezig met de samenwerking in de regio Midden-Limburg. Zijn journalistieke opereren is de aanleiding om niet met hem verder te gaan. „De nevenactiviteiten vonden weliswaar niet plaats onder de verantwoordelijkheid van de gemeente, maar volgens de integriteitsregels mogen deze het belang van de werkgever niet schaden”, aldus de gemeente.