Opinie

‘Geef ons écht de regie over inburgering, minister Koolmees’

Om een tweede debacle rondom de inburgering te voorkomen moeten gemeenten voldoende bevoegdheden krijgen, schrijven wethouders van de vier grootste steden.

Robin Utrecht / ANP

Het overleg dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) namens de gemeenten met minister Wouter Koolmees (D66, Sociale Zaken en Werkgelegenheid) voerde over de nieuwe inburgeringswet is mislukt. Dat vinden wij erg jammer.

Iedereen die in Nederland woont moet volwaardig kunnen meedoen. Het is daarvoor belangrijk om de taal spreken, te snappen hoe onze samenleving werkt en te weten welke rechten en plichten je hebt. De inburgering van nieuwe Nederlanders gaat ons als wethouders van de vier grootste steden dus aan het hart. In onze gemeenten wonen zowel relatief als absoluut veel nieuwe Nederlanders. En wij willen net als de minister dat ook deze inwoners een baan vinden, mee kunnen praten op de ouderavond van de school van hun kinderen en actief kunnen zijn op de plaatselijke voetbalvereniging. Kortom, dat ze volwaardig meedoen.

Lees ook: VNG weigert voorwaarden nieuw inburgeringsstelsel

De afgelopen tijd hebben wij met elkaar gesproken over een decentralisatie van de inburgeringstaken en verantwoordelijkheden. Of, zoals minister Koolmees dat noemt: het terugleggen van de regie over de inburgering bij de gemeenten. Wij zijn daar een groot voorstander van. Het gaat immers om ónze inwoners. Wij kennen onze mensen het beste. Wij weten wie wat nodig heeft en wij staan ook aan de lat als de inburgering níet goed lukt en iemand onverhoopt toch in de bijstand belandt.

Wij zijn het met minister Koolmees eens dat het huidige inburgeringssysteem niet goed werkt. Inburgeraars worden de dupe van malafide aanbieders, er wordt gesjoemeld met resultaten en aan het eind van de rit zitten mensen diep in de schulden terwijl ze nog onvoldoende kunnen meedoen in onze samenleving.

De tekorten in de jeugdzorg laten zien dat een decentralisatie om zorgvuldigheid vraagt

Wij willen dus graag onze verantwoordelijkheden nemen en nemen dit ook serieus. De tekorten in de jeugdzorg laten zien dat een decentralisatie om zorgvuldigheid vraagt. Wij hebben de minister gevraagd om een gezamenlijk onderzoek naar de kosten en de uitvoeringspraktijk. Het is onverstandig om te beginnen zonder helder beeld van de hoeveelheid geld die nodig is. Wij willen immers niet het ene slechte systeem inruilen voor het andere slechte systeem. Minister Koolmees heeft dit onderzoek geweigerd. Wij hebben aangeboden dan zélf onderzoek te doen naar de kosten, maar de minister wil ook geen afspraken maken over de uitkomsten van dat onderzoek.

Lees ook: Déze taaltoets maakt het inburgeren niet eenvoudiger

Bij regie terugleggen hoort wat ons betreft ook dat wij dan echt de regie krijgen. Dat betekent bijvoorbeeld dat we vanaf dag één zelf taal- en inburgeringstrajecten inkopen en dat de gemeenten sturen op bredere trajecten waarbij taalles samenhangt met begeleiding naar werk of scholing. Daarbij hoort ook dat de minister ons voldoende bevoegdheden geeft. Want dan levert die inburgering ons én onze inwoners echt iets op. Tot nu toe heeft de minister geen duidelijkheid willen of kunnen geven.

Van ons kan niet verwacht worden dat wij onder deze voorwaarden instemmen met het huidige voorstel. We moeten leren van de fouten die in het verleden zijn gemaakt.

De VNG heeft het overleg over de nieuwe wet dan ook terecht afgebroken. Een tweede debacle rondom de inburgering kunnen wij ons niet veroorloven. En belangrijker nog: dat kunnen we onze inwoners niet aandoen. Daarvoor zijn inburgering en daarmee een goede start maken in onze samenleving te belangrijk. We hebben nu de kans om een goed systeem rondom de inburgering te bouwen. Laten we die kans dan ook grijpen.

Reageren

Reageren op dit artikel kan alleen met een abonnement. Heeft u al een abonnement, log dan hieronder in.