Uitstoot vervuilend lachgas Chemelot jaren niet gemeld

broeikasgas De uitstoot van lachgas in Limburg blijkt al jaren 50 procent hoger te liggen dan werd gemeld. Lachgas is als broeikasgas 265 keer sterker dan CO2.

Koeltoren op Chemelot.
Koeltoren op Chemelot. Foto Rob van Dullemen

Een fabriek op het Limburgse chemisch industrieterrein Chemelot stoot al decennia grote hoeveelheden lachgas uit zonder dat dit gemeten werd. Dat bevestigt Chemelot na onderzoek van NRC. Lachgas is als broeikasgas 265 maal zo sterk als CO2.

Het was al bekend dat twee andere bedrijven op het Chemelot-terrein samen de grootste industriële bron van lachgas van Nederland vormen. Nu blijkt dat nog een derde bedrijf het gas produceerde, is de totale lachgasuitstoot op Chemelot circa 50 procent groter dan tot nu toe werd aangenomen. De niet-geregistreerde uitstoot heeft invloed op de hele Nederlandse broeikas-boekhouding.

Het gaat om een in 1969 gebouwde fabriek van het bedrijf Anqore, die acrylonitril produceert. Acrylonitril is de grondstof voor een type plastic. Dat zulke fabrieken lachgas uitstoten, is uit vakliteratuur algemeen bekend. Toch werd tot 2017 de lachgasuitstoot van de fabriek niet gemeten.

Volgens het RIVM is het in Nederland verplicht om de uitstoot van lachgas te rapporteren en controleert de provinciale milieudienst of metingen en registratie juist worden uitgevoerd. Chemelot gaf er geen ruchtbaarheid aan toen het in 2017 de gemiste uitstoot van Anqore ontdekte, maar meldde de omissie wel bij de provincie Limburg. Die zegt echter dat de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) verantwoordelijk is voor de monitoring van de lachgasuitstoot van deze fabriek. De NEa ontkent dit.

Lees ook: Lachgas, het stille klimaatprobleem van Limburg

Na de ontdekking heeft het RIVM, dat de details ervan echter niet kende, de Nederlandse broeikasuitstoot vanaf 1990 omhoog bijgesteld.

Dat Chemelot veel meer lachgas uitstoot, heeft geen gevolgen voor de fabrieken. De uitstoot van lachgas wordt in Nederland niet wettelijk ingeperkt, ook al is het gas schadelijk voor het milieu. Chemelot zegt dat de technische oplossing van de lachgasuitstoot circa 100 miljoen euro kost.

Lachgas pagina E4-5