Partijen adverteerden bijna 400 keer op Facebook

Nederlandse politieke partijen plaatsten sinds april bijna vierhonderd advertenties op Facebook. Dat blijkt uit gegevens die NRC uit een nieuw advertentiearchief van Facebook ophaalde en analyseerde. De SP gaf het meeste geld uit aan betaalde politieke boodschappen op het platform. Sinds maart ging het volgens Facebook om bijna 33.000 euro.

Facebook en andere grote internetbedrijven maakten dit najaar afspraken met de Europese Commissie om de transparantie rond hun politieke advertenties te verhogen. Dat moet beïnvloeding van buitenaf bemoeilijken en misbruik makkelijker te achterhalen maken.

Facebook bewaart daarom sinds april alle betaalde politieke advertenties in de hele Europese Unie zeven jaar lang. Ook betaalde boodschappen die over zes andere „belangrijke onderwerpen” gaan, komen erin. Voorbeelden daarvan zijn immigratie, economie en milieupolitiek. Sinds maart identificeerde Facebook zo bijna 8.500 politieke advertenties in Nederland, die bij elkaar bijna vier ton kostten.

Dat zijn in Nederland bijvoorbeeld advertenties van het Europees Parlement of van politieke partijen. Zo gaf het parlement vorige week bijna 55.000 euro uit aan een opkomstcampagne rond de Europese verkiezingen.

De Nederlandse Tweede Kamerfracties gebruiken Facebook ook, maar geven minder hoge bedragen uit, blijkt uit het archief.

Vooral vorige week gaven grote Kamerfracties aardige bedragen uit op Facebook. Tussen 12 en 18 mei ging het bij de SP om 9.200 euro. De SP gaat niet in op afzonderlijke uitgaven, maar laat weten „planmatig te investeren in een stevige online basis”. Ook D66, GroenLinks en VVD spendeerden volgens Facebook tussen 3.000 en 6.000 euro.

Wetenschappers noemen het archief van Facebook een goede eerste stap, maar roepen het bedrijf op om meer informatie over politieke advertenties te delen „Vooropgesteld, het is belangrijk dat er iets gebeurt. Het archief is een aardig begin”, zegt hoogleraar politieke communicatie Claes de Vreese (UvA). Volgens Facebook is het advertentiearchief nog in ontwikkeling.

Zoveel kiezers, zoveel beloften pagina C6-7