Alle puzzels

In het midden

Horizontaal: 1. Road met een bekend zebrapad 5. Zin 10. Insgelijks 12. Topdrank in Friesland 13. Hamers of Lauren 15. Kleinste Baltische staat 17. Japanse beurs 18. Stroomt door Kortrijk en Gent 22. __ Féin, Ierland 23. Jippie

25. Hoefdier 27. Snoek 28. Kijk aan, Frans

30. Frankensteins huisknecht 31. Schreef Jan Cremer in 32. Geen bal aan 33. Kast waarop je kan spelen

Verticaal: 1. Noemde Pino Pienjo 2. Vraag je voor ontvangst 3. Zal ook na donderdag wel de grootste blijven 4. __ Menuhin, viool 5. Heeft het niet 6. Was het zaterdag voor Zweden

7. New __, Ierland 8. Amsterdam __, griezelattractie 9. Synthipopgroep uit Liverpool

11. ‘Tv-komiek __ beëdigd als president Oekraïne’ 14. ‘Zweedse aanklager wil __ arresteren in verkrachtingszaak’ 16. Nederlandse topartiest 19. Zitten achter de computer 20. Daar zijn na vijf weken de verkiezingen ten einde 21. Past voor nummer of park 24. __ of Man

25. Nam afscheid van Feyenoord 26. Past voor lam of zaak 29. Amerikaanse belastingdienst

Oplossing puzzel 20 mei. Horizontaal: 1. OSAKA 4. IFTAR 8. NINA 9. PIJL 11. STENEN 12. GUYANA 13. OVEN 19. TAPE 20. MENUET 22. RETORT 23. ALI 24. MICK 25. KOPSE 26. TANTE

Verticaal: 1. OSTER 2. ANNEX 3. ANNOTATIE 4. INGEPERKT 5. FAUNA 6. APART 7. RIJN 10. LAK 14. BUMA 15. ENNIO 16. ITEMS 17. RITEN 18. YORKE 21. ELK In het midden: BREXIT PARTY

In het midden
Alle In het midden