‘Havisten moeten veel leren voor economie’

Jenine van der Linde (48) doceert economie op het Ichtus College in Veenendaal. Ze is volgens haar leerlingen behulpzaam, gezellig en ze legt goed uit. Het havo-examen vond zij niet erg actueel.

Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

‘Ik vond het een standaard, weinig verrassend examen. De vragen waren afwisselend en de domeinen, zoals ‘welvaart en groei’ en ‘ruilen over de tijd’, kwamen evenwichtig aan de orde. Maar er zat weinig diepgang in. Leerlingen zeiden na afloop dat het makkelijker was dan verwacht.

„Bij vraag 17 bijvoorbeeld moesten ze uitleggen dat bij een tekort op de betalingsbalans door de vaste wisselkoers inflatie wordt tegengegaan. Dat zijn zulke vaste verbanden, daar komen ze makkelijk uit. Bij vraag 15 moesten ze uit twee begrippen kiezen om een zin in te vullen. Export of import, uitgaven of ontvangsten? Dat is gewoon leerwerk.

Yannick Mortier

„De vele marktvormen en hun kernmerken zaten er niet zo in. Daar waren leerlingen opgelucht over, want dat vinden ze lastig. Ze vonden het ook fijn dat de theorie van Fisher er niet in zat: dat de economische groei afhankelijk is van de hoeveelheid geld die in omloop is. Dat vinden ze een abstracte theorie.

„Havisten hebben een jaar korter, maar hebben evenveel boeken voor economie als vwo’ers. Op sommige onderwerpen gaan ze alleen wat minder diep in. Ik vind dat havisten heel hard moeten werken voor dit vak, ze moeten echt veel doen.

„Ik vind het jammer dat er zo weinig actualiteiten inzaten. Ze kwamen bijvoorbeeld wéér met de crisis aanzetten en de conjunctuur die afnam. Dan denk ik: dat weten we nou wel zeg. Dat vind ik heel saai. Er gebeurt genoeg in de wereld waar ze iets mee hadden gekund. De gevolgen voor de wereldeconomie van het aantreden van Trump bijvoorbeeld, de importtarieven die opgelegd worden. De Brexit, dat de ECB stopt met het aankopen van staatsoblogaties. Ik weet dat het examen anderhalf jaar geleden is gemaakt, maar ze hadden toch wel iets meer hun best kunnen doen.

„Als ik in de les een concept behandel, probeer ik altijd te laten zien hoe je dat terugziet in de maatschappij. Dat de Brexit invloed had op de beurskoers – zoiets vinden ze heel interessant. Ik laat ook geregeld stukjes uit Zondag met Lubach zien. Er was bijvoorbeeld een heel leuke uitzending over de manier waarop fysiotherapeuten van verzekeraars betaald krijgen.

„Gedragseconomie is nu een veelbesproken onderwerp onder economen: we zien steeds meer dat de modellen anders uitwerken vanwege irrationeel gedrag. Het komt terug in speltheorie maar zit nog niet in de leerstof. We hebben er als docenten wel aandacht voor.

„Ik hoop dat leerlingen door het vak economie de wereld om zich heen leren begrijpen. Dat ze verbanden zien: als de rentes dalen, raakt dat ook jouw pensioen. Ik vind het ook belangrijk dat ze het belang van scholing inzien – Nederland is een kenniseconomie, ook leerlingen moeten een leven lang leren. En ik hoop ze bij te brengen dat ze verschil kunnen maken. We denken vaak dat economie een massagebeuren is waar je weinig invloed op hebt, maar als consument kun je wel degelijk iets betekenen. Bijvoorbeeld als het om milieu en voedsel gaat.”