Biologie

Percentage bijensterfte in winter duikt onder 10 procent

Zo’n 9 procent van de Nederlandse bijen heeft de afgelopen winter niet overleefd. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Wageningen uit de jaarlijkse enquête onder bijenhouders. De cijfers zijn bemoedigend ten opzichte van voorgaande jaren. In 2016 en 2017 lag het sterftecijfer in Nederland nog rond de 15 procent. Het wenselijke percentage is 10 procent. Zo’n 2.000 van de 9.000 Nederlandse bijenhouders deed mee aan de enquête. 69 procent van hen had aan het einde van de winter alle volken nog. Bij minder dan 2 procent overleefde niet één bij de winter. Wereldwijd liep de bijenpopulatie jarenlang terug. Dat kwam onder andere door neonicotinoïden, een type bestrijdingsmiddel dat dodelijk bleek te zijn voor bijen. In 2018 verbood de Europese Commissie het gebruik van de pesticiden. (NRC)