Rechtspraak

‘Burgers winnen vaak rechtszaak over recht op Wmo-hulp’

Burgers die naar de rechter stappen vanwege een conflict met hun gemeente over hulp en ondersteuning voor ouderen of mensen met een chronische ziekte krijgen vaak gelijk. Sinds 2015 wordt 41 procent van de rechtszaken over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) tegen de overheid gewonnen door de burger. Dat blijkt uit onderzoek van journalistiek platform Investico, Trouw, Argos en De Groene Amsterdammer. Dit percentage is hoog in vergelijking met andere rechtszaken tegen de overheid. Vier jaar geleden kregen de gemeenten de verantwoordelijkheid voor de Wmo. Dat heeft tot grote verschillen geleid. Voor veel ouderen en chronisch zieken is hulp en ondersteuning daardoor afhankelijk geworden van hun postcode, blijkt uit het journalistieke onderzoek. (NRC)