Kunstenplan

Cultuurbeleid in Amsterdam moet ‘diverser’

Hoewel Amsterdam al sinds zijn ontstaan een migrantenstad is, is diversiteit niet echt terug te zien in de cultuur van de stad. Deze observatie doet de Amsterdamse wethouder voor kunst en cultuur, Touria Meliani, in een raadsbrief die donderdag werd verstuurd. In de brief zet ze enkele contouren voor het nieuwe Kunstenplan uiteen voor 2021-2024. „We zien dat er nog buurten zijn waar veel te verbeteren valt, dat steeds meer groepen niet met elkaar in contact komen, dat er nog veel mensen zijn die niet mee kunnen doen”, begint ze haar brief.

Om daar verandering in te brengen, stelt de wethouder onder meer voor dat kunstinstellingen die subsidie willen met een actieplan moeten komen om inclusiviteit en diversiteit te verbeteren. Ook is er de eis dat instellingen zich houden aan honorariumafspraken zoals die zijn opgesteld in de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de honorariumrichtlijn voor tentoonstellingen. De komende jaren is er structureel 5 miljoen extra te besteden voor het Kunstenplan.

Het is opvallend dat de wethouder deels afwijkt van de geluiden die in Den Haag klinken. Meliani noemt in de brief weliswaar braaf regioprofiel en erfgoed, maar anders dan in Den Haag ligt het accent er niet op. Waar bijvoorbeeld de VVD het heeft over Nederlands erfgoed als het om cultuur gaat – bloemencorso, carnaval – benadrukt dit college dat „een internationaal georiënteerde cultuursector bijdraagt aan de leefbaarheid” van de stad. Om die reden zal „internationalisering – in de stad en buiten de landsgrenzen – van Amsterdamse makers en culturele instellingen (klein en groot)” gestimuleerd worden.

Ook in de stad zelf zal het kunstaanbod beter verspreid moeten zijn. Er wordt meer geïnvesteerd in kunstaanbod in de stadsdelen Noord, Nieuw-West en Zuidoost. In Nieuw-West wordt een nieuw gebouw voor Theater de Meervaart gerealiseerd, op de Zuidas komt een nieuwe vestiging van de Openbare Bibliotheek Amsterdam.

In november zal het gemeentebestuur het kunstbeleid vaststellen, op basis van de gesprekken die met de sector gevoerd worden met deze uitgangspunten.