Brieven

Brieven

Foto Getty Images/AFP

Diabeteszorg kan beter én jaarlijks miljarden goedkoper (16/5), kopte NRC boven een opiniestuk. Dat is mits de overheid het potentieel van het bevorderen van een gezonde levensstijl erkent. Als algemeen directeur van ’s lands grootste insulineleverancier valt deze besparing deels op onze budgetten. De gedachte bestaat dan ook dat wij hier tegen zouden zijn. Jammer genoeg lijken de auteurs daar dan ook op te zinspelen, in hun impliciete vermelding dat mijn industrie met ‘assertieve marketing’ het bevorderen van een gezonde levensstijl zou tegenhouden. Het verbaast me des te meer dat ze dit schrijven, omdat de cijfermatige onderbouwing gestoeld is op een rapport dat mijn eigen bedrijf in 2011 al publiceerde en aan de Kamer aanbood, met de oproep om meer aandacht te besteden aan de escalerende kosten van de diabeteszorg. De neuzen staan dus wel degelijk dezelfde kant op. Ik roep dan ook op tot samenwerking, in plaats van elkaar de tent uit te gaan vechten. In dat kader doe ik alvast een duit in de zak. In plaats van ons te richten op het omkeren van diabetes type 2, doen we er veel beter aan om de aandoening te voorkomen. Dat kan alleen, als we overgewicht en obesitas als serieuze aandoening gaan beschouwen. Dat wordt echt heel hoog tijd.


algemeen directeur Novo Nordisk Nederland