Brieven

Wil je geen onverdoofd geslacht vlees? Kies vega

Illustratie
Illustratie Cyprian Koscielniak

De Raad van State wijst opnieuw een wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren af om onverdoofd slachten te verbieden. Een ritueel slachtverbod tast godsdienstvrijheid aan en is onwenselijk, vinden zij. Dezelfde uitspraak deden zij ook in 2011. Er is sindsdien echter veel veranderd.

Ja, we hebben recht op godsdienstvrijheid, maar geen recht op vlees eten. Tegenwoordig zijn er veel meer opties om binnen de regels van je godsdienst gezond en gevarieerd te eten. Supermarkten liggen vol vegetarische en veganistische producten. Steeds meer mensen kiezen uit ideologische en levensbeschouwelijke redenen voor geen of minder vlees. In het begin soms lastig, maar als je ideologie of overtuiging sterk genoeg is, heb je dat offer ervoor over. Als je gelooft dat je geen vlees van verdoofde dieren mag eten, betekent dat niet automatisch dat je vlees van onverdoofd geslachte dieren móét eten.

Ritueel slachten is geen religieus doel op zich. Het gaat erom dat het voedsel dat het oplevert niet in strijd is met je opvattingen. Waar een verbod op ritueel slachten eerder een strijd met de godsdienstvrijheid opleverde, is dat nu niet meer zo. Je kunt je aan godsdienstige regels houden én aan de wet, ook als de uitzondering voor rituele slacht afgeschaft wordt. Bovendien is het recht op godsdienstvrijheid niet absoluut. In het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens zijn een aantal gronden genoemd waarop de religievrijheid beperkt kan worden, bijvoorbeeld ter bescherming van goede zeden of de rechten en vrijheden van anderen. Hoewel we dat in het dagelijks leven vaak anders zien, is een dier juridisch geen ‘ander’ met rechten. Maar een ‘humane’ omgang met dieren en een verbod op onverdoofd slachten valt wel degelijk onder bescherming van de goede zeden. Een verbod op rituele slacht is dus moreel en juridisch goed te verdedigen. Kan je echt niet zonder vlees? Prima, vlees eten kan nog steeds als dieren voor de slacht verdoofd worden. Is je levensovertuiging te belangrijk? Ook prima: dan ben je ook bereid om offers te brengen.


rechts- en religiefilosoof