Belastingdienst moet opnieuw ingrijpen bij de Noorse broeders

Geloofsgemeenschap De sektarische geloofsgemeenschap Noorse broeders ontwijkt al jaren de belastingen. Opnieuw grijpt de Belastingdienst in.

Het conferentieoord van de Noorse Broeders in Brunstad, Noorwegen.
Het conferentieoord van de Noorse Broeders in Brunstad, Noorwegen. Foto Cornelius Poppe

De sektarisch christelijke geloofsgemeenschap Noorse broeders raakt opnieuw de goededoelenstatus van een stichting kwijt. De Belastingdienst concludeert na boekenonderzoek dat de Stichting Wereldwijd Evangeliewerk (WEW) in Kampen helemaal geen Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is.

De broeders genoten jarenlang ten onrechte fiscale voordelen, zoals vrijstelling van vennootschapsbelasting en giftenaftrek voor donateurs.

De Belastingdienst heeft de status van de stichting WEW met terugwerkende kracht tot 1 januari 2008 ingetrokken. Eerder verloor een andere stichting van de broeders, Hippo Mundo Charity, haar ANBI-status nadat ook daar misbruik was geconstateerd.

Nederlandse tak

De fiscus greep in na publicaties in NRC over fraude, witwassen, kinderarbeid en zelfverrijking van de leiders. De Noorse broeders zijn een internationale geloofsgemeenschap met zo’n 40.000 leden in 65 landen. De Nederlandse tak – 2.000 leden – noemt zich de Christelijke Gemeente Nederland (CGN) en bestaat uit 50 stichtingen en 23 bedrijven.

Lees over het eerdere onderzoek van NRC: Creatief boekhouden met de Noorse broeders.

Een van die stichtingen is de stichting WEW. Die inde miljoenen euro’s bij de gelovigen. Volgens de stichting als gift voor het zendingswerk.

Het verzamelde geld sluisde de stichting door als ‘leningen’ naar bedrijven van de broeders op Cyprus. De leningen werden niet terugbetaald en rente werd niet betaald.

Volgens haar statuten mocht de stichting uitsluitend leningen geven voor zendingswerk of als risicomijdend vermogensbeheer. Uit interne stukken bleek dat de broeders wisten dat ze oneigenlijk gebruik maakten van hun goededoelenstatus, zo onthulde NRC eerder.

Het bestuur van de stichting zegt in een reactie op haar website dat WEW altijd aan de wettelijke ANBI-vereisten heeft voldaan. De stichting tekent bezwaar aan tegen het besluit van de fiscus.