EU kan sancties opleggen aan buitenlandse hackers

Buitenlandse hackers lopen vanaf nu het risico een reisverbod naar de EU opgelegd te krijgen.

Foto Philippe Huguen/AFP

De Europese Unie kan sancties op gaan leggen aan hackers van buiten de EU. Dat hebben de lidstaten vrijdag afgesproken. Hackers kunnen onder meer een inreisverbod voor de EU krijgen, ook kunnen hun bankrekeningen worden bevroren. Eerder moesten de lidstaten zelf actie ondernemen of onderling afspraken maken over het bestraffen van cyberaanvallen.

Met het nieuwe sanctiesysteem kan sneller en grootschaliger worden opgetreden. Diplomaten van de EU en de in Brussel gevestigde NAVO zijn bang voor hackpogingen uit staten als Rusland, China en Noord-Korea, schrijft persbureau Reuters. Die landen hebben geavanceerde hackprogramma’s opgezet met het doel Europese lidstaten te bespioneren en te ondermijnen.

Nederland was samen met het Verenigd Koninkrijk pleitbezorger van de antihackersmaatregel. Italië was aanvankelijk de belangrijkste tegenstander. Het land vreesde dat de EU met deze maatregel Rusland zou isoleren.

Poging tot hacken van de OPCW

Vorig jaar bleek dat de Russische geheime dienst GROe de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag had geprobeerd te hacken. Dezelfde Russische geheime dienst zou ook succesvol het wereldantidopingbureau WADA in Zwitserland hebben gehackt.

De methodiek die nu gebruikt wordt om cyberaanvallen te bestraffen lijkt op de protocollen die in werking treden wanneer er ergens chemische wapens worden gebruikt of iemand mensenrechtenschendingen begaat.